Historia Lotnictwa Polskiego
 
     
   
     
 
 

Okres międzywojenny

 • Strona główna \ 1918-39
 • KALENDARIUM

  1918

  5.XI
  - Pierwszy lot bojowy polskiego samolotu wojskowego po starcie z lotniska Lewandówka nad Lwów. Załoga: por. Stefan Bastyr i por. pil. Janusz de Beaurain . Dla pamiętnienia tego lotu obchodzono w tym dniu co roku do 1931 roku - Święto Lotnictwa Polskiego.

  - Przejęcie przez ppor.pil. Wiktora Ryla lotniska w Lublinie i utworzenie tam Oddziału Lotniczego w składzie dwóch eskadr.

  7.XI
  - Sformowanie polskiej 5 Eskadry Lotniczej i III Eskadry lotnictwa Bojowego.

  8.XI
  - Pierwszy lot transportowy por. pil. Stefana Steca z pasażerem prof. dr Stanisławem Strońskim z lotniska Lewandówka we Lwowie do Łańcuta.

  14.XI
  - Powołanie Sekcji Żeglugi Napowietrznej w Departamencie Techniki Ministerstwa Spraw Wojskowych. Pierwszy organ koordynujący sprawy lotnictwa wojskowego w Polsce, którego szefem został ppłk pil. Hipolit Łossowski.

  15.XI
  - Oddział wojskowy studentów pod dowództwem por. Tytusa Karpińskiego i por. Jerzego Garbińskiego zajmuje lotnisko Mokotowskie w Warszawie.

  20.XI
  - Pierwszy lot polskiego samolotu wojskowego (Albatros C.III) nad Warszawą z załogą: ppor. Jakubowski, student PW Ehrenpreis.

  - Założenie Centralnych Warsztatów Lotniczych na lotnisku Mokotowskim w Warszawie.

  21.XI
  - Rozkaz Sztabu Generalnego o organizacji służby technicznej WP, dotyczący m.in. lotnictwa wojskowego.

  1.XII
  - Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o wprowadzeniu biało-czerwonej szachownicy jako państwowego znaku samolotów polskiego lotnictwa wojskowego.

  16.XII
  - Pierwsza w Wojsku Polskim uroczysta przysięga na wierność Polskiej Rzeczypospolitej na lotnisku Mokotowskim w Warszawie.

  20.XII
  - Przekształcenie Komórki Wyszkoleniowej Komisji Kwalifikacyjnej na lotnisku Mokotowskim w Warszawie w Wojskową Szkołę Lotniczą.

  - Rozkaz Sztabu Generalnego WP ujmujący całościowo organizację polskiego lotnictwa wojskowego. Powołanie dwóch dowództw grup lotniczych: 1 Grupy Lotniczej w Warszawie na Warszawski, Lubelski, Kielecki i Łódzki Okręg Generalny; 2 Grupy Lotniczej w Krakowie na Krakowski Okręg Generalny.

  21.XII
  - Utworzenie Dowództwa Wojsk Lotniczych w Warszawie w składzie Sztabu Generalnego WP. Pierwszy rozkaz pierwszego Dowódcy Wojsk Lotniczych ppłk pil. Hipolita Łossowskiego.

  1919

  - Francja udzieliła Polsce pierwszej pożyczki na potrzeby zbrojeniowe w wysokości 5 mld franków, z czego na lotnictwo przypadło 29 mln franków.
  - Na przełomie 1919 i 1920 roku powstaje na lotnisku w Ławicy Wyższa Szkoła Pilotów.
  - Próby przewozu samolotami pasażerów z Poznania do Warszawy i z powrotem.
  - Przy departamencie Spraw Morskich MSW powstał referat Lotnictwa Morskiego, na którego czele stanął por.pil. Karol Trzaska-Durski.

  6.I
  - Oddziały polskiego wojska przy pomocy powstańców wielkopolskich zdobywają po półgodzinnym sztumie Stację Lotniczą Ławica pod Poznaniem wraz z dużą ilością sprzętu - ponad 400 niemieckich samolotów bojowych zmontowanych i zdemontowanych. Pierwszym komendantem lotniska Ławica zostaje ppor. Wiktor Pniewski. Zaistaniały warunki do organizacji w Poznaniu polskiego lotnictwa wojskowego.

  7.I
  - Pierwsze w historii samoloty z biało-czerwonymi szachownicami nad Poznaniem.

  16.I
  - Uroczysta przysięga oddziałów Wojsk Lotniczych na lotnisku Mokotowskim w Warszawie.

  19.II
  - Wprowadzenie do lotnictwa wojskowego Odznaki Pilota, zaprojektowanej przez artystę rzeźbiarza Władysława Gruberskiego.

  2.III
  - Otwarcie Szkoły Obsługi Lotniczej w Warszawie.

  9.III
  - Reorganizacja naczelnych władz lotniczych. Utworzenie: Inspektoratu Wojsk Lotniczych , podległego Ministrowi Spraw Wojskowych (II Wiceministrowi), Szefostwa Lotnictwa Polowego przy Naczelnym Dowództwie WP, Sekcji Żeglugi Napowietrznej, podległej Ministrowi Spraw Wojskowych (I Wiceministrowi), Inspektorem Wojsk Lotniczych i Szefem Sekcji Żeglugi Napowietrznej został Hipolit Łossowski, Szefem Lotnictwa Polowego kpt.pil. Julian Słoniewski.

  IV
  - Pod koniec miesiąca powstaje w Poznaniu Dowództwo Wojsk Aeronautycznych z płk pil. sterowcowym Aleksandrem Wańkowiczem na czele, które zostaje podporządkowane Inspektoratowi Wojsk Lotniczych w Poznaniu.
  - Mjr pil. sterowcowy Feliks Bołsunowski przystępuje do organizowania Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej

  V
  - Do Polski zaczęły przybywać transporty Armii gen. Józefa Hallera w tym jednostki lotnictwa.
  - Na lotnisku Rakowice koło Krakowa powstała I Szkoła Pilotów.
  - Wojskowa Szkoła Lotnicza w Warszawie przemianowana na II Szkołę Pilotów.

  12.V
  - Do kraju przybywa sformowania we Francji Francuska Szkoła Pilotów i zostaje zakwaterowana na lotnisku Mokotowskim w Warszawie.

  10.VI
  - Utworzenie Oficerskiej Szkoły Aeronautów - Obserwatorów w Ławicy k. Poznania.

  15.VII
  - Z lotniska w Ławicy k.Poznania start pierwszego polskiego wojskowego balonu obserwacyjnego.

  28.VI
  - Uchwała Rady Ministrów przydzielająca sprawy komunikacji lotniczej w Polsce Ministerstwu Kolei Żelaznych , które włączyło je do kompetencji Wydziału Kolei Wąskotorowych i Miejskich.

  1.VII
  - Powstanie Oficerskiej Szkoły Obserwatorów Lotniczych na lotnisku Mokotowskim w Warszawie.

  - W Poznaniu wychodzi pierwszy numer dwutygodnika "Polska Flota Napowietrzna", pierwszego w niepodległej Polsce periodyku lotniczego (ukazywał się do połowy 1921 roku). Redaktor naczelny: ppłk Jerzy Syrokomla-Syrokomski.

  23.VII
  - W czasie pierwszego pokazu lotniczego przy oblocie pierwszego samolotu polskiej produkcji CWL Słowik na lotnisku Mokotowskim w Warszawie giną śmiercią lotników por. inż. Karol Słowik i por. pil. Kazimierz Jesionowski.

  IX
  - Połączenie I Szkoły Pilotów w Krakowie z II Szkołą Pilotów w Warszawie w Niższą Szkołę Pilotów w Krakowie. Komendantem zostaje kpt.pil. Roman Florer.

  16.IX
  - Opracowanie projektu utworzenia cywilnego przedsiebiorstwa lotniczego pod nazwą Narodowe Towarzystwo Żeglugi Powietrznej w Polsce.

  24.IX
  - Powołanie gen.bryg.pil. Gustawa Macewicza na stanowisko Inspektora Wojsk Lotniczych w Warszawie.

  25.IX
  - Połączenie lotnictwa polskiego z byłych zaborów z lotnictwem gen. Józefa Hallera.

  28-29.IX
  - Z inicjatywy redakcji "Polskiej Floty Napowietrznej" pierwsze w odrodzonej Polsce pokazy i zawody lotnicze na lotnisku Ławica k.Poznania, z udziałem kilku tysięcy widzów. Przeprowadzono konkursy: pilotażowy (10 zawodników), akrobacji (5 zawodników), lotów bojowych (7 zawodników) oraz loty pasażerskie na samolotach i wzloty balonem.

  13.X
  - Podpisanie przez Polskę w Paryżu Międzynarodowej Konwencji Lotniczej w sprawie współpracy międzynarodowej w rozwoju cywilnej komunikacji lotniczej.

  30.X
  - W Poznaniu zebranie konstytucyjne i oficjalne otwarcie pierwszego polskiego aeroklubu, któremu nadano nazwę Aeroklub Polski. Prezesem zarządu wybrano prezydenta miasta Poznania Jargoniewa Drwęskiego.

  18.X
  - W Poznaniu powstaje pierwsze w kraju Kółko Lotniczo-Modelowe, założone i prowadzone przez Bolesława Grajetę.

  31.X
  - Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych zezwalający, aby 7 Eskadra Myśliwska nosiła nazwę: 7 Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki.

  1920

  - Wyższą Szkołę Pilotów przeniesiono w końcu roku z Poznania do Grudziądza. - Aeroklub Polski w Poznaniu został członkiem Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) w Paryżu.

  18.I
  - Wojsko Polskie zajmuje lotnisko w Toruniu.

  24.I
  - Wojsko Polskie zajmuje lotnisko w Bydgoszczy.

  10.II
  - Na lotnisku wodno-lądowym w Pucku gen. Józef Haller dokonuje uroczystego aktu Zaślubin Polski z Morzem.

  15.II
  - Przejęcie przez polski personel dowódczy i instruktorski Francuskiej Szkoły Pilotów, której nazwę zamieniono na Niższą Szkołę Pilotów w Warszawie. Komendantem został kpt. pil. Jerzy Garbiński.

  20.II
  - Przemianowanie Inspektoratu Wojsk Lotniczych na Departamet III Żeglugi Napowietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych.

  26.II
  - Przeniesienie Oficerskiej Szkoły Obserwatorów Lotniczych z Warszawy o Torunia.

  13.IV
  - Utworzenie w Lotnictwie polskim stanowisk Szefów Lotnictwa Armii i Frontów.

  V
  - Przeniesienie pod koniec miesiąca Niższej Szkoły Pilotów z Warszawy do Dęblina.

  1.V
  - Utworzenie Szkoły Obsługi Lotniczej w Ławicy k.Poznania.

  7.VII
  - Umowa Polski z francusko-rumuńskim przedsiębiorstwem "Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aerienne" (w skrócie CFRNA) o wyłącznej eksploatacji przez to przedsiębiorstwo linii lotniczej Warszawa - Praga - Warszawa.

  15.VII
  - Powstanie Polskiego Lotnictwa Morskiego. Pierwszy start wodnosamolotu z wód odzyskanego polskiego Bałtyku.

  VIII
  - Niższą Szkołę Pilotów przeniesiono z Dęblina do Bydgoszczy.
  - Por. pil. Ludomił Rayski i inż. Witold Rumbowicz wykonują na włoskim samolocie Ansaldo A-300 przelot dalekodystansowy z Turynu do Polski.

  1.XII
  - Połączenie obu niższych szkół: krakowskiej i warszawskiej w Niższą Szkołę Pilotów w Bydgoszczy.

  1921

  - W Pucku utworzono Morski Dywizjon Lotniczy w składzie 2 eskadr (wywiadowczej i treningowej) po 6 samolotów.
  - Czynne były szkoły lotnicze: Niższa Szkoła Pilotów w Bygoszczy , Wyższa Szkoła Pilotów w Grudziądzu, Szkoła Obserwatorów i Strzelców Lotniczych w Toruniu oraz Szkoła Mechaników Lotniczych w Bydgoszczy.
  - W Warszawie powstało towarzystwo lotnicze "Aerotransport", które otrzymało koncesję na zorganizowanie linii Warszawa - Wilno z prawem przedłużenia jej o Moskwy, do czego jednak nie doszło.
  - W drugiej połowie roku Zakłady Mechaniczne Plage&Laśkiewicz w Lublinie podjęły przygotowania o uruchomienia krajowej linii lotniczej.
  - Wydział Naukowo-Techniczny Sekcji Żeglugi Napowietrznej przekształcono w Wojskową Centralę Badań Lotniczych (w skrócie: WCBL).
  - Ukazały się w Polsce pierwsze przepisy oceny zolności do służby w powietrzu.
  - Reaktywowano powstałą w 1916 roku Sekcję Lotniczą Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej.
  - W Warszawie rozpoczęła działalność organizacja międzyszkolna - Polski Lotniczy Związek Młodzieży.
  - Centralne Zakłady Aeronautyczne przemianowano na Centralne Zakłady Balonowe.

  18.I
  - Rozkaz Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa WP o organizacyjnym zgrupowaniu eskadr lotniczych lotniczych w siedmiu następujących bazach:
  I Dywizjon - Warszawa (eskadry: W8, W16, W1),
  II Dywizjon - Łuck (eskadra W6),
  III Dywizjon - Lwów (eskadry: W5, M7),
  IV Dywizjon - Brześć Litewski (eskadry: M18, W3, W12),
  V Dywizjon - Bydgoszcz (eskadry: M13, M15),
  VI Dywizjon - Kraków (eskadra W10),
  VII Dywizjon - Grudziądz (eskadra W14).

  V
  - W Warszawie powstał 1 Pułk Lotniczy w składzie 3 dywizjonów po 2 klucze. Dowódca płk pil. Camillo Perini.
  - W Warszawie powstała Spółka Akcyjna Polsko-Francuskie Zakłady Samochodowe i Lotnicze (w skrócie Francopol).

  12.IV
  - Rozpoczęcie regularnych lotów na linii Paryż - Praga - Warszawa przez towarzystwo francusko-rumuńskie CFRNA, występujące na terenie Polski pod nazwą "Towarzystwo Żeglugi Powietrznej w Polsce" ("Societe de Navigation Aerienne en Pologne").

  10.V
  - W Poznaniu powstaje przedsiębiorstwo transportu powietrznego "Aero-Targ" - Spółka Akcyjna z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

  29.V - 6.VI
  - Samoloty "Aero-Targu" wykonują 58 przelotów na trasie Poznań - Warszawa - Poznań, 30 przelotów na trasie Poznań - Gdańsk - Poznań, przewożąc około 100 pasażerów i 3000 kg przesyłek (16 500 przelecianych kilometrów).

  30.V
  - Umowa "Aero-Targu" z Ministerstwem Poczt i Telegrafów na wydanie specjalnych znaczków poczty lotniczej.

  VI
  - Ukazał się ostatni numer pierwszego w Polsce Niepodległej czasopsima lotniczego "Polska Flota Napowietrzna (Powietrzna)".
  - Grupa lotników wojskowych wznowiła w Warszawie działalność Aeroklubu Polskiego, którego nazwę zmieniono na Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej (w skrócie: ARP). Prezesem został Stanisław Osiecki.

  15.VI
  - Oblot pierwszego zbudowanego w Zakładach Mechanicznych Plage&Laśkiewicz w Lublinie samolotu Ansaldo A-300. Oblotu dokonał pil. Adam Haber-Włyński.

  VII
  - Pierwszy lot sportowy na balonie wolnym pochodzenia francuskiego.

  20.VII
  - Rząd polski przedłuża na 10 lat prawo do wyłącznej eksploatacji linii Warszawa - Praga - Warszawa francusko - rumuńskiemu towarzystwu CFRNA.

  VIII
  - W Krakowie powstał 2 Pułk Lotniczy w składzie 1 dywizjonu wywiadowczego (2 eskadry). Dowódca ppłk. pil. Ernest Cieślewski.
  - W Poznaniu powstał 3 Pułk Lotniczy w składzie 1 dywizjonu wywiadowczego (3 eskadry) i 1 dywizjonu myśliwskiego (2 eskadry). Dowódca ppłk. pil. Aleksander Serednicki.

  IX
  - W Warszawie ukazał się pierwszy numer miesięcznika lotniczego "Lot", założonego i redagowanego przez ppłk. inż. Januarego Grzędzińskiego.

  1922

  VI
  - Utworzono przedsiębiorstwo lotnicze o charakterze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p. Polska Linia lotnicza "Aerolloyd" z siedzibą w Warszawie.

  12.VIII
  - Oblot na lotnisku Mokotowskim w Warszawie samolotu Stefana Malinowskiego Stemal-III, zbudowanego w Bydgoszczy. Oblotu dokonał ppłk pil. Jerzy Kossowski.

  XI
  - Oblot w Bydgoszczy samolotu sportowego braci Pawła i Jana Gabrielów P-Y. Oblotu dokonał Jan Gabriel. Pierwsza krajowa konstrukcja w Polsce niepodległej.

  3.IX - 10.IX
  - Pierwszy udział polskich pilotów (na samolotach Breguet XIVA2) w I Międzynarodowych Zawodach Lotniczych w Zurichu (Szwajcaria). Załoga mjr pil. Ludomił Rayski - Czesław Filipowicz uzyskała wyróżnienie i nagrodę specjalną w okrężnym locie alpejskim. Druga załoga Ignacy Giewgowd - kpt. pil. Józef Krzyczkowski zajeła 4-te miejsce w konkurencji zrzucania bomb.

  5.IX
  - "Aerolloyd" uruchamia pierwsze polskie linie lotnicze: Warszawa - Gdańsk i Warszawa - Lwów.

  9.IX - 10.IX
  - Zawody sportowe pn. I Krajowy Lot Okrężny o Puchar Mnisterstwa Spraw Wojskowych na trasie Warszawa - Lwów - Kraków - Poznań - Warszawa (1250 km). Zwyciężył kpt.pil. Stefan Pawlikowski na samolocie Breguet XIVA2.

  15.IX
  - W Poznaniu powstaje Związek Lotników Polskich, którego prezesem zostaje pilot Czesław Wawrzyniak.

  22.IX
  - W Warszawie powstaje Obywatelski Komitet Obrony Przeciwgazowej przemianowany potem na Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej. Pierwsza organizacja tego typu w Europie.

  16.X
  - Rada Ministrów powołuje Komitet Lotnictwa Cywilnego - organ doradczy i opiniodawczy Ministerstwa Kolei Żelaznych w sprawach lotnictwa.

  12.XII
  - Walne Zebranie Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Uchwała o powołaniu Ligi Obrony Powietrznej (nazwę zaproponował pisarz Andrzej Strug).

  1923

  - W końcu roku postała w Białej-Podlaskiej Podlaska Wytwórnia Samolotów (w skrócie: PWS) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą zarządu w Warszawie.
  - W Poznaniu, Toruniu, Lublinie i Warszawie powstały pierwsze Komitety Wojewódzkie LOPP.
  - We Lwowie wznowił działalność Związek Awiatyczny Studentów Politechniki Lwowskiej.
  - Członkowie Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Politechniki Warszawskiej zbudowali w Centralnych Warsztatach Lotniczych w Warszawie, pierwszy polski szybowiec SL-1 Akar, weług projektu studenta Adama Karpińskiego.

  I
  - Polska otrzymuje we Francji pożyczkę na zakup sprzętu lotniczego.

  1.I
  - Szefem Departamentu Żeglugi Powietrznej zostaje Francuz generał Armand Levegue.

  22.V
  - I Ogólne Zgromadzenie Delegatów Członków-Założycieli Ligi Obrony Powetrznej Państwa (w skrócie LOPP) w Warszawie. Przyjęcie statutu stowarzyszenia.

  23.V
  - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdza i rejestruje statut LOPP.

  VI
  - W Warszawie ukazuje się pierwszy numer miesięcznika lotniczego "Lot Polski". Redaktor - ppłk inż. January Grzędziński.

  19.VI
  - II Ogólne Zgromadzenie LOPP w Warszawie. Aprobata dla działalności komitetu organizacyjnego stowarzyszenia.

  18.VII
  - "Aerolloyd" otwiera linię Warszawa - Kraków.

  VIII
  - II Krajowy Lot Okrężny z udziałem 21 samolotów, który ze względu na trudne warunki atmosferyczne kończył tylko 1 samolot.

  4.VIII
  - W Warszawie ukonstytuowanie władz Ligi Obrony Powietrznej Państwa: Rady Głównej - przewodniczący (Prezes Zarządu ARP), Zarządu Głównego - prezes Zygmunt Jastrzębski, Sekretarz Generalny - ppłk inż. January Grzędziński.

  11.VIII
  - Związek Lotników Polskich zakłada w Poznaniu wytwórnię samolotów pn. Spółka Akcyjna "Samolot".

  28.VIII - 13.IX
  - I Polski Konkurs Płatowców Bezsilnikowych na terenie Czarnej Góry pod Białką k. Nowego Targu z udziałem 10 pilotów i 9 szybowców. Pierwsze Krajowe Zawody Szybowcowe zorganizowane Staraniem Związku Lotników Polskich.

  XI
  - W Panewnikach pod Ligotą Katowicką oblot samolotu Edwarda i Wojciecha Soporów "Silesia S-3". Oblotu dokonał pil. Kłosek.

  1924

  - Wyszła pierwsza polska fachowa książka o szybownictwie inż. Piotra Tułacza "Lot żaglowy i aparaty żaglowe".
  - Na Politechnice Warszawskiej powstała Katedra Aerodynamiki.
  - We wszystkich województwach w kraju powstały Komitety Wojewódzkie LOPP.

  15.II
  - W Poznaniu wychodzi pierwszy numer czassopisma "Lotnik" (dwutgodnik) jako organ Zwiazku Lotników Polskich. Redaktor - Zygmunt Marynowski.

  III
  - Miesięcznik "Lot Polski" został organem oficjalnym Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

  24.IV
  - Oficjalne otwarcie wytwórni "Samolot" na lotnisku Ławica k.Poznania.

  23.V
  - W Toruniu sformowany zostaje 4 Pułk Lotniczy w miejsce zlikwidowanej Szkoły Obserwatorów i Strzelców Lotniczych. Dowódca pułku - ppłk pil. Roman Florer dotychczasowy Komendant OSOiL.

  1.VII
  - Gen. bryg. pil. Włodzimierz Zagórski zostaje powołany na stanowisko Szefa Departamentu Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowch.

  21.IX
  - Pierwszy lot próbny samolotu "Aerolloydu" z Warszawy przez Kraków do Wiednia.

  29.IX
  - 9 polskich pilotów wojskowych pod dowództwem płk pil. Aleksandra Serednickiego przelatuje na 6 samolotach Potez XV nad Alpami z Paryża, przez Włochy, Jugosławię i Austrię do Polski.

  5.X
  - W Warszawie wychodzi pierwszy numer miesięcznika "Młody Lotnik", jako pismo Związku Lotniczego Młodzieży. Redaktor - Jerzy Osiński.

  13.XII
  - Powstałe w Łodzi Towarzystwo Akcyjne "Polavia" uzyskuje koncesję na uruchomienie linii lotniczych: Warszawa - Łódź, Łódź - Gdańsk, Łódź - Katowice, których eksploatacji jednak nie podjęto.

  1925

  - Wojskowa Centrala Badań Lotniczych przekształciła się w Instytut Badań Technicznych Lotnictwa (w skrócie: ITBL).
  - Departament Żeglugi Powietrznej MSW ogłosił konkurs na projekty samolotów polskiej konstrukcji. Nadesłano 15 prac z których 7 nagrodzono.
  - W lecie samoloty polskich przzedsiębiorsw transportu lotniczego zarejestrowały pierwszy milion przelecianych kilometrów.
  - LOPP w porozumieniu z Ministerstwem Oświecenia zorganizował w Warszawie Centralny Kurs Modelarstwa, w którym uczestniczyło 45 osób.
  - Zarząd Stołeczny LOPP wydał podręcznik Wojciecha Woyny "Modelarstwo lotnicze".

  19.II
  - Lot próbny samolotu "Aerolotu" na linii Warszawa - Lwów - Bukareszt.

  27.II
  - W Poznaniu zostaje zarejestrowane przedsiębiorstwo "Aero" S.A. Komunikacja Powietrzna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  III
  - Przy wytwórni "Samolot" w Poznaniu otwarto na lotnisku Ławica Cywilną Szkołę Pilotów.

  27.IV
  - Przedłużenie przez "Aerolloyd" linii Warszawa - Kraków do Wiednia.

  17-24.V
  - II Wszechpolski Konkurs Szybowców na wzgórzach Oksywia k. Gdynia z udziałem 11 pilotów i 15 szybowców.

  22.V
  - Otwarcie przez "Aerolot" lini lotniczej Kraków - Lwów.

  V
  - Zmiana nazwy i formy handlowej przedsiębiorstwa "Aerolloyd" na Polska Linia Lotnicza "Aerolot", Spółka Akcyjna.

  23.V
  - Otwarcie przez "Aero" linii lotniczej Poznań - Warszawa - Poznań.
  - We Lwowie powstaje 6 Pułk Lotniczy. Dowódca - ppłk pil. Camillo Perini.

  31.V
  - W Lidzie powstaje 11 Pułk Myśliwski. Dowódca - ppłk pil. Jerzy Kossowski.

  VIII
  - Drugi przelot grupowy na Alpami polskich pilotów na 26 nowo zakupionych samolotach Potez XV i Breguet XIX, pod dowództwem gen.bryg.pil. Włodzimierza Zagórskiego, z Paryża, przez Włochy, Austrię i Czechosłowację do Polski.

  15.VIII
  - Pierwszy lot samolotu "Aerolotu" na linii Warszawa - Gdańsk - Malmoe - Kopenhaga.

  13.XI
  - Uroczyste otwarcie lotniska Lublinek w Łodzi, zbudowanego z inicjatywy i przy poparciu Łódzkiego Komitetu Wojewódzkiego LOPP.

  6-22.XI
  - Płk pil. Ludomił Rayski z mechanikiem Leonardem Kubiakiem wykonuje na samolocie Breguet XIX GR - Rajd Śródziemnomorski : Paryż - Madryt - Casablanca - Tunis - Ateny - Konstantynopol - Warszawa (8000 km).

  25.X
  - I Krajowe Zawody Balonowe o Puchar Przechodni "im. Aleksandra Wańkowicza" w Warszawie z udziałem 3 balonów wolnych.

  2.XI
  - Uruchomienie przez "Aero" linii lotniczej Poznań - Łódź - Warszawa.

  5.XI
  - Utworzenie w Grudziądzu Oficerskiej Szkoły Lotniczej.

  XII
  - W podziemiach Nowej Kreślarni na Politechnice Warszawskiej powstały warsztaty lotnicze Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej, które rozpoczęły budowę samolotów sportowych, zaprojektowanych przez członków sekcji Stanisława Rogalskiego, Stanisława Wigurę i Jerzego Drzewieckiego.

  3.XII
  - W Poznaniu, z inicjatywy redakcji "Lotnik", odbyła się pierwsza konferencja redaktorów polskiej prasy lotniczej ("Lot Polski", "Lotnik", "Młody Lotnik", "Wiadomości LOPP").

  1926

  - Główny Zarząd LOPP powołał Komisję Polityki Lotniczej.
  - w Poznaniu powstał Kolejowy Klub Szybowcowy "Szybowia".
  - Powstał Wydział Badań Lotniczo-Lekarskich w Instytucie Badań Technicznych Lotnictwa.
  - Szkoła Mechaników Lotniczych w Bydgoszczy została przemianowana na Centralną Szkołę Mechaników Lotniczych.
  - w Katowicach powstało "Śląskie Towarzystwo Lotnicze".

  I
  - przekroczono liczbę 10 tys. przewiezionych pasażerów przez polskie towarzystwa lotnicze.

  1.II
  - W Bydgoszczy został oblatany samolot Stanisława Działowskiego DKD-I.

  19.III
  - płk pil. Ludomił Rayski obejmuje stanowisko p.o. Szefa Departamentu Żeglugi Powietrznej MSWojsk.

  23.V
  - na Polu Mokotowskim w Warszawie odbył I Wszechpolski Konkurs Modeli Latających.

  24.VII
  - oblot samolotu Sp-1 w poznańskiej wytwórni "Samolot".

  VIII
  - oblot prototypu pierwszego polskiego samolotu bojowego WZ-X.

  25.VIII - 26.IX
  - rozpoczęcie przez Bolesława Orlińskiego i Leonarda Kubiaka rajdu do Tokio na samolocie Breguet XIX GR.

  30.IX
  - 46 pilotów kończy pierwszy kurs w Szkole Pilotów przy wytwórni "Samolot" w Poznaniu.

  1.X
  - Otwarcie przez "Aerolot" połączenia Warszawa - Łódź.

  15.X
  - Otwarcie w Warszawie Instytutu Aerodynamicznego. Środki na budowę wyłożył LOPP.

  19.X
  - odbyły się II Krajowe Zawody Balonowe o Puchar Przechodni "im. Aleksandra Wańkowicza".

  30.XI
  - Niższa Szkoła Pilotów w Bydgoszczy zostaje przemianowana na Centralną Szkołę Podoficerów Pilotów.

  7.XII
  - oblot pierwszego polskiego samolotu szkolnego Bartel BM-2 w wytwórni "Samolot".

  1927

  - start polskich pilotów balonowych z dwoma balonami w Międzynarodowych Zawodach Balonów Wolnych w Pradze
  - inż.Gustaw Mokrzycki tworzy na Wydziale Mechanicznym Politchniki Warszawskiej - Katedrę Budowy Samolotów
  - przystąpienie do opracowania i wydawania przez Instytut Aerodynamiczny w Warszawie publikacji pt. "Prace Instytutu Aerodynamicznego"
  - przekroczenie przez polskich pilotów komunikacyjnych 10 tys. lotów i łącznej długości tras 3 mln km

  4.II
  - powstaje Polska Unia Lotnicza. Obejmuje trzy towarzystwa lotnicze: Aerolot, Aero, Śląskie Towarzystwo Lotnicze

  IV
  - zorganizowanie w Grudziądzu Lotniczej Szkoły Strzelania i Bombardowania

  14.IV
  - Oficerska Szkoła Lotnicza zostaje przeniesiona z Grudziądza do Dęblina.

  25-27.V
  - pierwszy długodystansowy przelot w Polsce na samolocie DKD-I wykonany przez Stanisława Działowskiego.

  VI
  - zmiana nazwy Departamentu IV Lotnictwa na Departament Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych

  VII
  - oblot pierwszego polskiego samolotu całkowicie metalowego Skraba ST-3, opracowany przez Bolesława Skrabę

  1.VII
  - w Warszawie na Okęciu powstaje fabryka silników lotniczych Polskie Zakłady Skody Sp.Akc. Dyrektorem naczelnym zostaj inż.Tadeusz Heyne. Jest to pierwsza fabryka silników lotniczych w Polsce

  VIII
  - cztery polskie załogi na samolotach Breguet XIX biorą udział w I Locie Małej Ententy i Polski w Jugosławii. Drugą lokatę zajmuje załoga Franciszek Żwirko / Władysław Popiel.

  14-21.VIII
  - polscy piloci na samolotach SPAD 61 biorą udział w II Międzynarodowych Zawodach Lotniczych w Zurychu (Szwajcaria). Drugą lokatę w dwóch konkurencjach zajmuje Aleksander Cichocki.

  8-9.X
  - rozegrano I Krajowy Konkurs Awionetek w Warszawie. Udział wzięło sześć samolotów. Rozegrano cztery konkurencje.

  19.X
  - założono pierwszy Aeroklub Akademicki w Warszawie. Inicjatorem była redakcja "Młodego Lotnika". Prezesem został Jerzy Osiński.
  - założono Klub Pilotów Województwa Śląskiego w Katowicach.

  1.XI
  - linie lotnicze "Aerolot" włączają na swej trasie Kraków-Wiedeń lądowanie w Brnie.

  10.XII
  - utworzono Towarzystwo im. prof.Stefana Drzewieckiego w celu poparcia działalności w zakresie badań lotniczych.

  11.XII
  - na Polu Mokotowskim odbył się II Wszechpolski Konkurs Modeli Latających

  15.XII
  - oficjalna inauguracja działalności Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Sekretarzem Generalnym został mjr pil.Bogdan Kwieciński. Janusz Radziwiłł przewodniczy Radzie Naczelnej i Zarządowi ARP.

  1928

  - przemianowanie Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Dęblinie na Szkołę Podchorążych Lotnictwa
  - rozpoczęto reorganizację pułków lotniczych. Powstały stanowiska dowódców grup lotniczych z podziałem kraju na strefy: 1 Grupa Lotnicza - Warszawa, 2 Grupa Lotnicza - Poznań, 3 Grupa Lotnicza - Kraków

  I
  - reorganizacja Centralnych Warsztatów Lotniczych w wytórnię płatowców i utworzenie przedsiębiorstwa Państwowe Zakłady Lotnicze z siedzibą w Warszawie
  - ukazał się pierwszy numer czasopisma "Pilot" jako organu Klubu Pilotów Województwa Śląskiego

  7.I
  - powołanie w Warszawie Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich wraz z Wojskową Komisją Lotniczo-Lekarską

  30.I
  - w Krakowie powstaje Aeroklub Akademicki. Pierwszym prezesem zostaje mianowany kpt.pil. Tadeusz Halewski.

  10.II
  - Połączenie Ligi Obrony Powietrznej Państwa z Towarzystwem Obrony Przeciwlotniczej. Nowa organizacja ma nazwę Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

  22-23.II
  - w Warszawie zbiera się zgromadzenie ogólne Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Powietrznego (IATA)

  28.II
  - we Lwowie powstaje Aeroklub Akademicki

  14.III
  - Rozporządzenie Prezydenta RP o pierwszym ustanowionym w Polsce Prawie Lotniczym

  IV
  - Związek Lotników Polskich w Poznaniu zmienia nazwę na Wielkopolski Klub Lotników

  V
  - Pierwsza Wyprawa Szybowcowa w rejon Złoczowa. Udział wzięli członkowie Aeroklubu Adademickiego we Lwowie oraz Związku Awiatycznego Studentów Politechniki Lwowskiej

  9.VI
  - powstanie Samodzielnego Referatu Lotnictwa Cywilnego w Departamencie IV Eksploatacyjnym Ministerstwa Komunikacji

  30.VII
  - Start polskiej załogi do Rajdu na Bliski Wschód

  VIII
  - udział pięciu polskich załóg w odbywającym się w Czechosłowacji II Locie Małej Ententy i Polski

  3-4.VIII
  - pierwsza (nieudana) próba przelotu przez Atlantyk na samolocie Amiot 123. Załoga: Ludwik Idzikowski i Kazimierz Kubala

  17.X
  - w Poznaniu powstaje Aeroklub Akademicki

  29.X - 1.XI
  - II Krajowy Konkurs Awionetek w Warszawie odbywający się pod patronatem ARP

  30.X
  - III Krajowe Zawody Balonowe o Puchar Przechodni im.Aleksandra Wańkowicza odbywające się w Warszawie

  XII
  - likwidacja prywatnych przedsiębiorstw lotniczych "Aerolot" i "Aero" - w Krakowie odbył się Zjazd Delegatów Aeroklubów Akademickich, podczas którego zdecydowano się powołać organ kierowniczy

  10.XII
  - otwarcie w Warszawie Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich

  27.XII
  - utworzenie państwowo-samorządowego przedsiębiorstwa transportu lotniczego Linie Lotnicze "LOT" Spółka z O.O.

  1929

  - Opracowanie przez artystę plastyka Tadeusza Gronowskiego znak PLL "LOT" w postaci stylizowanego żurawia.
  - reorganizacja ośrodków szkolnictwa lotnictwa wojskowego; utworzono trzy główne ośrodki szkoleniowe : Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie, Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy oraz Lotniczą Szkołę Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu.

  I
  - powstaje Aeroklub Akademicki w Wilnie.

  2.I
  - PLL "Lot" rozpoczyna działalność przewozową na terenie kraju w pięciu liniach połączeń.

  20.I
  - LOPP otrzymuje prawa i przywileje Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności.

  29.I
  - I Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Lotnictwa Cywilnego w Polsce.

  1.II
  - PLL "LOT" uruchamia pierwszą zagraniczną linię Katowice-Wiedeń.

  III
  - powołanie we Lwowie Związku Polskich Aeroklubów Akademickich, oraz przyjęcie ramowego statutu dla aeroklubów.

  IV
  - utworzenie Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa, ze Szkołą Podchorążych Lotnictwa.
  - delegat Aeroklubu RP Bogdan Kwieciński bierze udział w konferencji FAI w Kopenhadze. Nawiązano tam pierwsze kontakty ARP z FAI.

  1.IV
  - w Legionowie k.Warszawy powstaje Wojskowa Wytwórnia Spadochronów.

  16.IV
  - przy Podlaskiej Wytwórni Samolotów powstaje Fabryczny Klub Lotniczy.

  15.V
  - ogłoszenie ustawy o przylotach do Polski i przelotach nad terytorium kraju obcych statków powietrznych.

  VII
  - Ministerstwo Komuniakacji powołuje Komisję Lotnictwa Sportowego jako organ doradczy przy Aeroklubie RP.

  13.VII
  - druga próba przelotu przez Atlantyk podjęta przez Ludwika Idzikowskiego i Kazimierza Kubali na samolocie Amiot 125. Podczas przymusowego lądowania na wyspie Graciosa (Azory), ginie śmiercią lotnika Ludwik Idzikowski.

  14.VII
  - rozpoczyna działalność Lubelski Klub Lotniczy w Lublinie.

  VIII
  - Aeroklub RP organizuje Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych w Poznaniu.

  3-20.VIII
  - Aeroklub RP obsługuje jako organizator, polski odcinek (Warszawa - Poznań) na I Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych (Challenge)

  7.VIII
  - uroczyste otwarcie w Warszawie działalności Polskich Linii Lotniczych "LOT"

  25.VIII
  - Wacław Makowski z mechanikiem B.Wiemanem wykonał przelot bez lądowania z Poznania do Barcelony na samolocie Lublin R-X w czasie 12 godz. i 15 min. przelatując dystans 1800 km.

  IX
  - udział sześciu polskich pilotów w III Locie Małej Ententy i Polski.
  - powstaje Zrzeszenie Klubów Lotniczych przy Aeroklubie RP.

  14.IX
  - III Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających w Warszawie.

  20.IX
  - rozpoczęcie działalności Łódzkiego Klubu Lotniczego.

  25.IX
  - oblot prototypu PZL P.1/I przez kpt.pil. Bolesława Orlińskiego.

  6.X
  - I Lot Południowo-Zachodniej Polski. Organizatorzy: Aeroklub Akademicki w Krakowie, LOPP Kraków i LOPP Katowice.

  12.X
  - Konwencja Warszawska - przedstawiciele 31 państw podpisują "Konwencję o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego".

  16.X
  - pierwszy polski rekord świata - wysokość lotu 4004 metry. Pilot Franciszek Żwirko z pasażerem Antonim Kocjanem na samolocie RWD-2.

  23.X - 4.XI
  - znalezienie terenów szybowcowych w Bezmiechowej. W wyprawie poszukiwawczej uczestniczą m.in. Szczepan Grzeszczyk i Wacław Czerwiński.

  2.XI
  - Szczepan Grzeszczyk podczas lotu na szybowcu CW-II w Bezmiechowej ustala rekord Polski na długotrwałość (2 godz. 11 min.).

  5.XI
  - utworzenie w 1.PL. doświadczalnej eskadry myśliwców nocnych.

  XII
  - zmiana nazwy Zrzeszenia Klubów Lotniczych na Radę Klubów Afiliowanych przy ARP.
  - powstaje Polski Aeroklub Akademicki w Wolnym Mieście Gdańsk.
  - powstaje Memoriał Zarządu Głównego LOPP "Wniosek do rządu i sejmu w sprawie najpilniejszych kwestii polityki lotniczej"

  1930

  - PLL "LOT" wprowadza pierwsze loty taksówkowe i okrężne
  - w PLL "LOT" zostaje założony Dział Aerofotogrametryczny
  - zmiana nazwy Aeroklubu Akademickiego w Warszawie na Aeroklub Warszawski
  - zmiana nazwy Klubu Pilotów Województwa Śląskiego w Katowicach na Śląski Klub Pilotów
  - I-szy Konkurs Modeli Wodnosamolotów na Jeziorku Kamionkowskim w Warszawie

  I
  - powołanie w Warszawie międzyministerialnej mieszanej komisji do spraw obrony przeciwgazowej ludności cywilnej

  31.III
  - Odnotowanie łącznego przelotu 500 tys. km przez pilota PLL "LOT" Klemensa Długaszewskiego

  1.VI
  - Przedłużenie linii PLL "LOT" Warszawa - Lwów do Warszawa - Lwów - Czerniowce - Bukareszt

  26.VII - 07.VIII
  - Cztery polskie załogi biorą pierwszy udział w II Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych ("Challenge") w Niemczech

  VII
  - ukazuje się pierwszy numer miesięcznika "Skrzydlata Polska". Czasopismo powstało z połączenia pism "Młody Lotnik", "Pilot", "Sport Motorowy"

  VIII
  - przeniesienie warsztatów Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej do pomieszczeń na Okęciu wybudowanych z funduszu LOPP
  - organizacja VI Lotu Małej Ententy przez Aeroklub RP

  2.VIII
  - podpisanie umowy między Polską a Francją, o komunikacji lotniczej między obydwoma krajami

  3.VIII
  - otwarcie lotniska sportowo-turystycznego w Nowym Targu, oraz I-szy Zlot Podhalański Awionetek

  IX
  - zainicjowanie przez Ministerstwo Spraw Wojskowych wraz z LOPP i aeroklubami Lotniczego Przysposobienia Wojskowego

  7.IX
  - II Lot Południowo-Zachodniej Polski w Krakowie

  25.IX - 6.X
  - III Krajowy Konkurs Awionetek w Warszawie

  5.X
  - IV Krajowe Zawody Balonowe "O Puchar Przechodni im.Aleksandra Wańkowicza" w Warszawie

  XI
  - Zarejestrowanie pod numerem patentowym 15983 usterzenia motylkowego opracowanego przez inż.Jerzego Rudlickiego

  1931

  31.I - 1.II
  - I Lubelsko-Podlaskie Zawody Lotnicze w Lublinie.

  II
  - Oblot na lotnisku Mokotowskim samolotu-amfibii PZL-12 przez inż.Zygmunta Puławskiego

  1.II-5.V
  - Przelot dookoła Afryki na samolocie PZL Ł-2. Załogę stanowili kpt.pil. Stanisław Skarżyński i inż.Andrzej Markiewicz.

  5-16.III
  - Rajd czterech samolotów z Aeroklubu Warszawskiego do Estonii

  13.III
  - Rozpoczęcie planowanego przelotu dookoła świata z Rzymu przez Kajetana Czarkowskiego-Golejewskiego. Lot zakończył się przymusowym lądowaniem 05.IV.1931 r.

  21.III
  - Ginie śmiercią lotnika inż.Zygmunt Puławski

  29.III
  - Połączenie Wielkopolskiego Klubu Lotników z Aeroklubem Akademickim w Poznaniu. Z ich połączenie powstaje Aeroklub Poznański.

  IV
  - Oblot na Okęciu szybowca Czajka I. Szybowiec pilotował Szczepan Grzeszczyk.

  25.V
  - Udział czterech polskich załóg w Międzynarodowym Mityngu Samolotów Sportowo-Turystycznych w Zagrzebiu.

  8.VI
  - Zajęcie przez Henryka Skrzypińskiego 3 miejsca w Rallye Bucuresti na samolocie RWD-2.

  27.VI
  - PLL "LOT" przedłużają linię zagraniczną z Bukaresztu do Sofii i Salonik.

  VII
  - Oblot na lotnisku Okęcie samolotu RWD-7. Samolot pilotował Jerzy Drzewiecki.

  2-19.VII
  - Rajd pilotów Aeroklubu Poznańskiego - Zenona Jakubczyka i Leonarda Szafranka na samolocie RWD-4. Długość trasy 4200 km.

  VIII
  - Oblot prototypu samolotu pasażerskiego PWS-24. Pilotował Franciszek Rutkowski.
  - Oblot pierwszego prototypu samolotu myśliwskiego PZL P.8/I.
  - Oblot pierwszego prototypu samolotu myśliwskiego PZL P.11/I. Pilotował Bolesław Orliński.

  7.VIII
  - Oblot na lotnisku Okęcie prototypu samolotu RWD-5. Samolot pilotował Jerzy Drzewiecki.

  15.VIII
  - Lot dookoła Polski bez lądowania na samolocie PWS-52 z pasażerem Stanisławem Rękawkiem. Pilotował kpt.pil.Józef Lewoniewski. Długość trasy 1754 km.

  15-16.VIII
  - III Lot Południowo-Zachodniej Polski w Krakowie
  - I Kongres Lotnictwa Sportowego w Krakowie

  29.VIII - 7.IX
  - Udział kpt.pil.Bolesława Orlińskiego na samolocie PZL P.6 w zawodach lotniczych American National Air Races w Cleveland (USA)

  23.IX-7.X
  - Przelot dookoła Europy na samolocie Lublin R-X. Załogę stanowili Stanisław Karpiński i Jerzy Suchodolski. Długość trasy 6450 km.

  25.IX-1.X
  - IV Krajowy Konkurs Samolotów Turystycznych w Warszawie. Rozegrano trzy konkurencje.

  X
  - Oblot szybowca szkolnego CWJ na lotnisku Skniłów/k.Lwowa.

  1-11.X
  - I Polski Rajd Kobiecy Dookoła Polski. Udział brały dwie załogi na samolotach PZL-5 (nazwy własne: "Śląsk", "Powstaniec").

  16.X
  - Oblot szybowca SG-21 Lwów (pilot Szczepan Grzeszczyk) w locie za samolotem PZL-5 (pilot Jerzy Drzewiecki). Był to pierwszy w Polsce lot wleczony szybowca za samolotem.

  17-18.X
  - Wieczorny lot szybowca SG-21 Lwów (pilot Szczepan Grzeszczyk) w locie wleczonym za samolotem PZL-5 na trasie 500 km.

  19.X
  - Ustanowienie rekordu długotrwałości lotu Polski na szybowcu SG-21 Lwów (pilot Szczepan Grzeszczyk). Czas lotu wyniósł 7 h 52 min 45 s.

  27.X
  - V Krajowe Zawody Balonowe "O Puchar Przechodni im.Aleksandra Wańkowicza" w Warszawie

  1932

  - Wykonanie prototypu modelu doświadczalnego silnika odrzutowego w Warsztacie Doświadczalnym Państwowych Zakładów Inżynierii. Silnik był opracowany przez inżynierów: Józefa Sachsa, Jana Oderfelda, Władysława Bernadzikiewicza.
  - Oblatanie wiosną prototypu szybowca szkolnego konstrukcji inż.Antoniego Kocjana na lotnisku Mokotowskim w Warszawie
  - Powstał Wojskowy Obóz Szybowcowy w Ustianowej k. Ustrzyk
  - Uruchomiono Centralne Wyższe Kursy Modelarstwa Lotniczego dla nauczycieli szkół średnich w Państwowym Instytucie Robót Ręcznych w Warszawie

  I
  - Oblatanie na lotnisku Mokotowskim w Warszawie prototypu samolotu pasażerskiego PZL-16

  8.I
  - Oblatanie na lotnisku Mokotowskim w Warszawie prototypu samolotu pasażerskiego PZL-4

  28.I
  - Wprowadzenie Ustawy o Prawie Lotniczym

  II
  - Oblot prototypu samolotu Lublin R-XVI

  15.III
  - Utworzenie we Lwowie Instytutu Techniki Szybownictwa

  19.VI
  - Przekazanie przez LOPP wybudowanej Szkoły Pilotów w Sadkowie/k.Radomia dla lotnictwa wojskowego

  V
  - Oblatanie na lotnisku Mokotowskim w Warszawie samolotu sportowego PZL-19 (pil.Bolesław Orliński)

  3.VI
  - Oblatanie na lotnisku Okęcie prototypu RWD-6. Samolot pilotował Jerzy Drzewiecki.
  - Rozpoczęcie w USA próby przelotu przez Atlantyk przez Stanisława Hausnera. Lot zakończył się przymusowym wodowaniem.

  18-19.VI
  - I Międzynarodowy Mityng Lotniczy w Warszawie. Pokaz akrobacji na trzech samolotach PWS-10

  28.VI - 1.VIII
  - Rajd Warszawa - Londyn - Warszawa. Pilot Robert Hirsbandt.

  9.VII
  - Oblatanie na lotnisku Mokotowskim w Warszawie szybowca SG-28. Pilotował Szczepan Grzeszczyk.

  12.VII
  - Ustanowienie na samolocie RWD-7 międzynarodowego rekordu prędkości 178,748 km/h przez załogę Jerzy Drzewiecki i Jerzy Wędrychowski.

  17-31.VII
  - XIII Szybowcowe Zawody Niemiec w Rhoen-Wasserkuppe. Start polskich pilotów: Szczepan Grzeszczyk i Bolesław Łopatniuk.

  22-31.VII
  - III Międzynarodowe Zawody Lotnicze w Zurychu. Jerzy Bajan zajął 2-gie miejsce na samolocie PZL P.11.

  23.VII
  - Oblatanie w Dęblinie szybowca bezogonowego JN-1 "Żabuś II". Konstrukcję szybowca opracował inż.Jarosław Naleszkiewicz.

  12-28.VIII
  - III Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycznych Challenge w Berlinie. W klasyfikacji generalnej wygrała załoga por.pil.Franciszek Żwirko, inż.Stanisław Wigura na samolocie RWD-6.

  17.VII
  - PLL "LOT" otwiera linię Warszawa - Wilno - Ryga - Tallin
  - Rozpoczęcie działalności przez port lotniczy Wilno-Porubanek

  IX
  - PLL "LOT" wprowadza na użytkowanych samolotach łączność radiową

  11.IX
  - Śmierć kpt.pil.Franciszka Żwirko i inż.Stanisława Wigury w katastrofie lotniczej pod Cierlickiem Górnym w Czechosłowacji

  26.IX
  - XX Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych "O Puchar Gordon-Benneta" w Bazylei (Szwajcaria). Wzięcie udziału przez dwie polskie załogi.

  30.IX
  - Ustanowienie na samolocie RWD-7 międzynarodowego rekordu wysokości lotu 6023 m przez załogę Jerzy Drzewiecki i Antoni Kocjan.

  1-2.X
  - I Międzynarodowe Mityng Lotniczy we Lwowie.

  2-24.X
  - Rajd do Afryki i Azji na samolocie Lublin R-Xa. Załoga: pil.Stanisław Karpiński i mechanik Wiktor Rogalski.

  XI
  - Oblatanie na lotnisku w Skniłowie szybowca ITS-11. Pilotem był A.Nowotny.

  10.XI
  - Powstaje pierwsza w Polsce Kobieca Sekcja Szybowcowa w Aeroklubie Poznańskim.

  11.XI
  - Odsłonięcie Pomnika Lotnika na palcu Unii Lubelskiej - projektu prof. Edwarda Wittiga.

  1933

  - Powstanie Harcerskich Warstatów Lotniczych.
  - Szczepan Grzeszczyk oblatuje na lotnisku Mokotowskim prototyp szybowca treningowo-wyczynowego "Komar"
  - Wprowadzenie przez PLL "Lot" samolotów PWS-24
  - Wprowadzenie do użytku w polskim lotnictwie wojskowym samolotów PZL P.7 i Lublin R-XIII
  - Sekretarz Generalny Aeroklubu RP ppłk pil.Bogdan Kwieciński zostaje wybrany na Wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI

  I
  - Oblatanie na prototypu samolotu pasażerskiego PWS-52
  - Oblatanie na lotnisku Okęcie w Warszawie prototypu samolotu szkolnego RWD-8

  II
  - Powołanie Centralnego Komitetu Fundacji ku czci Żwirki i Wigury przy Zarządzie Głównym LOPP i Aeroklubie RP

  3-5.II
  - III Lubelsko-Podlaskie Zimowe Zawody Lotnicze w Lublinie

  15-16.II
  - Pierwszy zorganizowany w Polsce Kurs Lotów Wieczornych na szybowcu SG-21 (lotnisko Mokotowskie)

  28.II
  - Wyniesienie balonu o poj.2200 m3 na wysokość 9762 m przez Zbigniewa Burzyńsiego i Franciszka Hynka

  4.III
  - ustanowienie rekordu dla wysokości lotu dla balonów wolnych - 10 000 m, przez Zbigniewa Burzyńsiego i Franciszka Hynka

  28.III
  - Oblot RWD-5bis

  12-28.IV
  - Udział 5 polskich załóg w Rajdzie Bałkańskim (piloci: Wacław Makowski - Lublin R-XIII, Józef Lewoniewski - Lublin R-XIII, Tadeusz Halewski - RWD-5, Adam Kropiński - PZL-XIX, Jerzy Orłowski - PWS-12)

  15.IV
  - kpt.pil.Stanisław Skarżyński wykonuje lot dookoła Polski na samolocie RWD-5bis

  22.IV
  - Ustanowienie rekordu Polski w długotrwałości lotu (1 h 50 min) przez szybowniczkę Marię Younga na szybowcu ITS-11

  V
  - Oblot na lotnisku Skniłów (Lwów) prototypu szyboowca wyczynowego CW-5bis

  1-8.V
  - Kpt.pil.Stanisław Skarżyński wykonuje przelot na samolocie RWD-5bis nad Atlantykiem z St.Louis do Maceio, przelatując w czasie 20 h 30 min dystans 3582 km

  14-23.V
  - Udział polskiej załogi (pil.Robert Hirszband i nawig.Bogdan Kwieciński) na samolocie RWDD-5 w Rajdzie Algiersko-Marokańskim. Zdobyli Puchar Cudzoziemców w rajdzie pustynnym.

  16-21.V
  - Udział dwóch polskich (piloci: kpt Jerzy Bajan i kpt.Piotr Dudziński) załóg w I Międzynarodowym Locie Alpejskim w Austrii na samolotach PZL-XIX. Polskie załogi zajęły 1 i 2 miejsce w zlocie gwiaździstym. Kpt.pil.Dudziński zajął 3-cie miejsce w klasyfikacji generalnej.

  24-25.V
  - II Międzynarodowy Mityng Lotniczy w Warszawie
  - Oblot pierwszego prototypu PZL P-24/I

  1-4.VI
  - Udział polskiej załogi (kpt.pil.Z.Janicki) w Konkursie Lotnictwa Sanitarnego w Madrycie na samolocie Lublin R-XVIb. Polska załoga zajęła pierwsze miejsce zdobywając Puchar M.Raphaela

  4-5.VI
  - I Lot Północno-Zachodniej Polski w Poznaniu

  10-11.VI
  - V Lot Południowo-Zachodniej Polski w Krakowie

  28.VI
  - Oblot samolotu Władysława Kozłowskiego WK-3 na lotnisku Mokotowskim w Warszawie

  VII
  - Oblot prototypu samolotu akrobacyjnego RWD-10

  1-2.VII
  - I Lot Północno-Wschodniej Polski w Wilnie

  19.VII
  - Ustanowienie na szybowcu CW-5 bis rekord Polski na odległość przelotu 84,2 km. Pilot Piotr Mynarski.

  21.VII
  - Ustanowienie na szybowcu SG-28 dwóch rekordów Polski: wysokości lotu 1270 m i długotrwałości lotu 10 godz. 40 min. Pilot Bolsław Baranowski

  3.VIII
  - Oblot w Szkole Szybowcowej w Czerwonym Kamieniu szybowca szkolnego CWJ-bis "Skaut"

  11.VII
  - Oblot szybowca wyczynowego SG-3 na lotnisku Mokotowskim. Pilot Szczepan Grzeszczyk.

  26-27.VII
  - IV Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających w Krakowie

  2-4.IX
  - Udział polskiej załogi balonowej (Franciszek Hynek i Zbigniew Burzyński) w XXI Międzynarodowych Zawodach Balonów Wolnych "O Puchar Gordon Benneta" w Chicago /USA. Polska załoga zdobywa pierwsze miejsce przelatując 1361 km w czasie 39 godz. i 32 min.

  2-10.IX
  - V Krajowy Konkurs Turystyczny w Warszawie

  11-12.IX
  - Próba bicia rekordu międzynarodowego na długość przelotu bez lądowania na samolocie PZL XIX przez załogę kpt.pil.inż. Józef Lewoniewski i ppłk.obs. Czesław Filipowicz. Po 8,5 godz. lotu samolot rozbił się. Zginął kpt.pil.inż. Józef Lewoniewski.

  12.IX
  - Ustanowienie 3-stopniowej Odznaki Honorowej LOPP (złota, srebrna, brązowa)

  25.IX
  - VI Krajowe Zawody Balonowe "O Puchar Przechodni im.Aleksandra Wańkowicza" w Legionowie

  30.IX-1.XI
  - II Mityng Lotniczy we Lwowie. Pierwsze w Polsce pokazy akrobacji szybowcowej.

  12-22.X
  - Wizyta 29 polskich samolotów PZL P.7a w Rumunii pod dowództwem mjr.pil.Stefana Pawlikowskiego

  30.X
  - Ustanowienie na szybowcu SG-3 rekordu Polski długotrwałości lotu. Pilot Piotr Mynarski.

  1.XI
  - Przeniesienie portu lotniczego Warszawy z lotniska Mokotowskiego na lotnisko Okęcie

  4.XII
  - Oblot samolotu sportowego RWD-9 na lotnisku Okęcie

  1934

  - przeniesienie PZL w Warszawie z Pola Mokotowskiego na Okęcie Paluch. Przyjęta została rozszerzona nazwa PZL Wytwórnia Płatowców
  - w Bielsku zostały założone Śląskie Warsztaty Szybowcowe
  - wiosną oblatano prototyp PZL-26 (pil. Bolesław Orliński)
  - latem oblatano pierwszy prototyp samolotu rozpoznawczo-bombowego PZL-23/I Karaś (pil.Jerzy Widawski)

  1.I - Nominacja Szefa Departamentu Aeronautyki płk.pil.inż. Ludomiła Rayskiego na stopień generała brygady

  20.I
  - nadanie LOPP uprawnień Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności przez roporządzenie Rady Ministrów

  II
  - przemianowanie LOPP Komitetów Wojewódzkich na Okręgowe, a Powiatowych na Obwodowe

  2-4.II
  - IV Lubelsko-Podlaskie Zimowe Zawody Lotnicze

  6.II
  - otwarcie pierwszego Kursu Instruktorów Wydziałów Lotniczych przy okręgach wojewódzkich LOPP

  IV

  - oblot samolotu Ny-4 w Lublinie przez konstruktora Adama Nowotnego

  14.IV - oblot szybowca treningowego "Sroka" (pil.Tadeusz Ciastuła)

  29.IV
  - otwarcie nowego portu lotniczego na lotnisku Okęcie w Warszawie

  1.V
  - otwarcie przez PLL Lot międzynarodowej linii Warszawa-Berlin

  2-3.VI
  - VI Lot Południowo-Zachodniej Polski w Krakowie, nazwany po raz pierwszy "im.Franciszka Żwirki"

  19.VI
  - ustanowienie kobiecego rekordu Polski długotrwałości lotu przez Wandę Modlibowską na szybowcu Komar (5 h 57 min)

  28.VI
  - ustanowienie międzynarodowego rekordu FAI prędkości dla samolotów myśliwskich z silnikiem gwiazdowym przez kpt.pil. Bolesława Orlińskiego na samolocie PZL P.24 (414 km/h)

  28.VI - 2.VII
  - przelot przez Atlantyk Północny z USA do Polski braci Adamowiczów na samolocie Bellanca

  29.VI - 2.VII
  - Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających w Poznaniu

  22.VII
  - ustanowienie polskiego rekordu na odległość przelotu na szybowcu SG-28 (pil.Bolesław Baranowski, odległość 106,5 km)

  28.VII
  - wizyta 29 lotników radzieckich na samolotach ANT-9

  28.VIII - 16.IX
  - zorganizowanie przez Aeroklub RP na lotnisku Mokotowskim w Warszawie IV Międzynarodowych Zawodów Samolotów Turystycznych Challenge. Dwa pierwsze miejsca zajęły dwie polskie załogi na samolotach RWD-9 (kpt.pil.Jerzy Bajan / sierż.mech. Gustaw Pokrzywka, pil.Stanisław Płonczyński / mech.Stanisław Zientek)

  IX
  - oblatanie na lotnisku Mokotowskim prototypu PZL-27

  1.IX
  - ustanowienie w Bezmiechowej na szybowcu SG-21 dwóch rekordów Polski (pil.Michał Offierski): wysokości przelotu - 2236 m, odległości przelotu 210 km

  3.IX
  - wprowadzenie w Polsce przez MSWojsk. stref zakazanych do żeglugi powietrznej

  23.IX
  - zorganizowanie na lotnisku Mokotowskim w Warszawie przez Aeroklub RP XXII Międzynarodowych Zawodów Balonów Wolnych "O Puchar Gordon-Benneta". Dwa pierwsze miejsca zajęły dwie polskie załogi (balon "Kościuszko" - Franciszek Hynek / Władysław Pomaski, balon "Warszawa II" - Jan Zakrzewski / Zbigniew Burzyński)

  4.X
  - ustanowienie dwóch szybowcowych kobiecych rekordów Polski (pil.Maria Younga): wysokości przelotu - 770 m, długotrwałości lotu - 6 h 15 min

  5.X
  - ustanowienie na szybowcu CW-5bis/34 kobiecego rekordu Polski w długotrwałości lotu (pil.Wanda Modlibowska) - 9 h 30 min
  - ustanowienie na szybowcu dwumiejscowym (lot z pasażerem) rekordu długotrwałości lotu (pil.Piotr Mynarski) - 9 h 7 min

  15.X
  - ustanowienie na szybowcu SG-3 rekordu Polski długotrwałości lotu (pil.Kazimierz Pienkiewicz) - 12 h 6 min

  XI - XII
  - udział przedstawicieli polskiego przemysłu lotniczego w Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu

  6.XII
  - przelot rekordowy na balonie "Toruń" z Mościc do Krasnodaru na dystansie 1550 km (Władysław Pomaski / Leszek Krzyczkowski)

  10.XII
  - przelot na wiropłacie Cierva C-30 z Londynu do Warszawy (2000 km, ppłk pil.Bolesław Stachoń)

  13.XII
  - oblatanie prototypu szybowca szkolno-akrobacyjnego CW-7 na lotnisku Skniłów / Lwów (pil.Michał Blaicher)

  1935

  - Wojskowe Warsztaty Balonowe zmieniły nazwę na Wytwórnia Balonów i Spadochronów w Legionowie
  - wprowadzono do użytku w jednostkach bojowych PZL P-11c
  - PLL "Lot" wprowadziło do eksploatacji samoloty DC-2
  - oddano do użytku nowe lotnisko cywilne w Rumii-Zagórze/k.Gdyni
  - wdrożenie użytkowania komunikacji radiowej w Szkole Szybowcowej w Bezmiechowej
  - LOPP uzyskała zgodę na wdrożenie modelarstwa lotniczego jako obowiązkowego przedmiotu w szkołach powszechnych, średnich i zawodowych
  - w Warszawie powstał Klub Sprawozdawców Lotniczych

  I
  - Oblot w Pucku prototypu samolotu torpedowo-rozpoznawczego Lublin R-XX

  15.I
  - Oblot prototypu samolotu turystycznego RWD-13 na lotnisku Warszawa-Okęcie (pil.Kazimierz Chorzewski)

  III
  - Upaństwowienie Polskich Zakładów Skody

  28.III
  - Ustanowienie międzynarodowego rekordu balonowego wysokości 9437 m. Balono pilotowała załoga Zbigniew Burzyński i Władysław Wysocki

  IV
  - rozpoczęcie pierwszych lotów szybowcowych za pomocą wyciągarki w Brześciu n.Bugiem

  26.IV
  - ustanowienie pierwszego w Polsce rekordu szybowcowego w przelocie docelowo-powrotnym - 15,8 km. Pilot Piotr Mynarski, szybowiec CW-15 bis/34

  26.V
  - VII Krajowe Zawody Balonowe "O Puchar Przechodni im. Aleksandra Wańkowicza"

  8-16.VI
  - Kurs Akrobacji Szybowcowej w Warszawie (na szybowcu CW-7 Sokół) - pierwszy w Polsce kurs akrobacji szybowcowej

  28.VI
  - pierwszy w Polsce przelot trzech szybowców na czole frontu burzowego. Trasa z Bezmiechowej, piloci: Bolesław Baranowski, Piotr Mynarski, Zbigniew Żabski

  20-21.VII
  - I Zlot do Morza. Organizatorem był Aeroklub Gdański

  30.VII
  - Oblot prototypu szybowca ITS-IVb na lotnisku Skniłów we Lwowie. Pil. Franciszek Kotowski.

  25.VIII
  - Pierwszy kobiecy nocny przelot szybowcowy. Pil. Krystyna Ganowicz.

  14-15.IX
  - Mityng Lotniczy na lotnisku Mokotowskim (Warszawa). Pokaz lotu wleczonego (Lublin R-XIII i RWD-8 bez śmigła), pokazy na RWD-9 i Cierva C-30

  15.XI
  - XXIII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych "O Puchar Gordon Bennetta". Organizator Aeroklub RP. Zajęcie dwóch pierwszych miejsc przez polskie załogi (1. Zbigniew Burzyński / Władysław Wysocki na balonie "Polonia II", 2. Antoni Janusz / Ignacy Wawrzczak na balonie "Warszawa"). Zdobycie na własność "Puchar Gordon Bennetta" ufundowanego przez redakcję "Chicago Daily News"
  - oblot pierwszego polskiego motoszybowca AMA. Lotnisko Mokotowskie w Warszawie. Pil.Kazimierz Chorzewski.

  18-23.IX
  - VI Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających we Lwowie.

  22.IX-6.X
  - III Krajowe Zawody Szybowcowe w Ustianowej

  30.IX
  - Ustanowienie na szybowcu CW-5 bis/34 międzynarodowego kobiecego rekordu wysokości lotu - 2334 m. Pil.Maria Younga

  4.X
  - Ustanowienie na szybowcu CW-5 bis/34 krajowego rekordu wysokości lotu - 2540 m. Pil.Zbigniew Żabski

  20.X
  - Pierwszy lot na tzw. fali na szybowcu SG-3 bis/35 - 2300 m. Bezmiechowa, pil.Ryszard Drygałła

  21.X-10.XI
  - Rajd Stanisława Karpińskiego z mechanikiem Wiktorem Rogalskim na samolocie Lublin R-XIIIDr Błękitny Ptak na planowanej trasie Warszawa-Australia. Po rozbiciu samolotu w Kohlak lot przerwano.

  4.XI
  - Ustanowienie na szybowcu Komar krajowego rekordu wysokości lotu - 2630 m. Pil.Andrzej Włodarkiewicz.

  XII
  - Oblot na lotnisku Okęcie w Warszawie prototypu samolotu RWD-14 Czapla. Pil.Aleksander Onoszko.

  17.XII
  - Nadanie i zarejestrowanie przez FAI 19-stu Srebrnych Odznak Szybowcowych, po raz pierwszy dla polskich pilotów (m.in. dla Szczepana Grzeszczyka).

  1936

  - Zmiana nazwy Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa w Warszawie na Instytut Techniczny Lotnictwa.
  - Zmiana nazwy Instytutu Techniki Szybownictwa we Lwowie na Instytutu Techniki Szybownictwa i Motoszybownictwa.
  - oblatanie prototypu szybowca przejściowego WWS-1 Salamandra.
  - Powstanie Kierownictwa Wojskowej Służby Meteorologicznej oraz Kierownictwa Zaopatrzenia Lotnictwa.
  - Ustanowienie "Orła Lotniczego" w lotnictwie wojskowym.
  - Przyznanie przez FAI pierwszego na świecie "Medalu Bleriota" dla Stanisława Skarżyńskiego za międzynarodowy rekord odległości przelotu (3582 km) ustanowiony w 1933 r.

  I
  - Oblot na lotnisku Warszawa-Okęcie prototypów samolotów: pasażerskiego RWD-11 i sportowego RWD-16 (pil. Aleksander Onoszko).

  1.I
  - Zmiana nazwy Polskich Zakładów Skody na Państwowe Zakłady Lotnicze - Wytwórnia Silników na Okęciu (potem przemianowane nr 1).

  II
  - Upaństwowienie Zakładów Mechanicznych Plage & Laśkiewicz i przemianowanie na Lubelska Wytwórnia Samolotów.

  2-5.II
  - Udział polskich załóg w Międzynarodowym Zimowym Zlocie Olimpijskim w Garmisch Partenkirchen na samolotach RWD-13.
  2-gie miejsce zajął pil. Andrzej Włodarkiewicz, 4-te miejsce pil. Edward Peterek.

  12.II
  - Kpt. pil. PLL "LOT" Kazimierz Burzyński w locie rejsowym na DC-2 z Krakowa do Warszawy przekracza jako pierwszy polski pilot komunikacyjny łączny bilans 1 mln kilometrów.

  III
  - Oblot na lotnisku Warszawa-Okęcie prototypu samolotu bombowego PZL-30BI (pil. Bolesław Orliński).

  3.III
  - PLL "LOT" wprowadza do eksploatacji samoloty Lockheed L-10A "Electra".

  29.III
  - Zbigniew Burzyński wraz z dr. Konstantym Jodko-Narkiewiczem międzynarodowy rekord wysokości (10 853 m), na balonie "Warszawa II".

  V
  - Wizyta 4 samolotów myśliwskich PZL P.11c pod dowództwem gen.bryg. pil. Ludomiła Rayskiego w Sztokholmie (Szwecja).

  8.V
  - Otwarcie Szkoły Pilotów LOPP w Aleksandrowicach k. Bielska.

  17.V
  - VIII Krajowe Zawody Balonowe o "Puchar Przechodni im. Aleksandra Wańkowicza" w Toruniu z udziałem 12 balonów.

  30.V
  - Wprowadzenie dla żołnierzy lotnictwa polskiego umundurowania koloru stalowoniebieskiego.

  VI
  - Oblot na lotnisku Warszawa-Okęcie pierwszego prototypu samolotu bombowego PZL-37/I Łoś.

  17.VI
  - Kpt. pil. PLL "LOT" Klemens Długaszewski w locie rejsowym z Poznania do Warszawy przekracza jako łączny bilans 1 mln kilometrów.

  28.VI - 12.VII
  - IV Krajowe Zawody Szybowcowe w Ustianowej z udziałem 29 pilotów, w tym jednej kobiety.

  3.VII
  - Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych o utworzeniu z dniem 11.08.1936 Wyższej Szkoły Lotniczej przy Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie

  4.VII
  - Dekret Prezydenta RP o utworzeniu stanowiska Inspektora Obrony Powietrznej Państwa. Na stanowisko został mianowany gen. dyw. Gustaw Orlicz-Dreszer.

  6.VII
  - Pilot K.Antoniak ustanawia na szybowcu SG-3bis/35 rekord Polski wysokości lotu - 3435 m

  7.VII
  - Pilot Bolesław Baranowski ustanawia na szybowcu SG-3bis/35 rekord Polski odległości przelotu - 332 km (Ustianowa - Darabani / Rumunia)

  18-19.VII
  - I Lot Pomorski Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu

  28-29.VII
  - Pilot Ryszard Dyrgałła ustanawia na szybowcu Komar rekord Polski długotrwałości lotu - 22 h 15 min

  30.VII
  - Udział 4 polskich pilotów w II Zlocie Olimpiskim w Berlinie. Edward Peterek zajmuje 3. miejsce na samolocie RWD-13

  3.VIII
  - Gen. bryg. dr Józef Zając mianowany Inspektorem OPP

  6.VIII
  - Wielka wojskowa defilada lotnicza na lotnisku Okęcie w Warszawie

  8.VIII
  - Reorganizacja i zmiana nazwy Departamentu Aeronautyki MSWojsk. na Dowództwo Lotnictwa. Szef Departamentu gen. bryg. pil. Ludomił Rayski otrzymuje nominację na Dowódcę Lotnictwa

  23.VIII - 11.X
  - Wystawa Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego na byłym terenie PZL na lotnisku Mokotowskim w Warszawie. Czynna ekspozycja lotnicza, oraz pierwsza wybudowana w Polsce wieża spadochronowa (28 m) opracowana przez inż. Jerzego Koziołka. Podczas trwania wystawy wykonano z niej pierwsze skoki

  27-29.VIII
  - 36 konferencja Generalna Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) w Warszawie

  30.VIII
  - Organizacja przez Aeroklub RP po raz trzeci w Warszawie XXIV Międzynarodowych Zawodów Balonów Wolnych "O Puchar Gordon-Bennetta" z udziałem 10 balonów. 5-ty "Puchar Gordon Bennetta" zostaje ufundowany przez redakcję "Gazety Polskiej". Polska załoga (Antoni Janusz i Stanisław Brenk) zajmuje 2-gie miejsce

  IX
  - W Radkowie k.Chodzieży otwarto Szkołę Szybowcową zbudowaną przez LOPP

  13-16.IX
  - VI Krajowy Lotniczy Konkurs Turystyczny (seniorów) w Warszawie. Udział 30 załóg na samolotach RWD-8. Sklasyfikowane 26 załóg. Rozegrany sześcioetapowy lot okrężny

  23.IX
  - Pierwsze skoki spadochronowe z balonu na uwięzi w Legionowie k.Warszawy pod kierownictwem mjr Stanisława Mazurka

  24-28.IX
  - VI Krajowy Lotniczy Konkurs Turystyczny (juniorów) w Warszawie. Udział 22 załóg na samolotach RWD-8. Sklasyfikowane 20 załóg. Rozegrano cztery konkurencje.

  4.X
  - Przedłużenie przez PLL "LOT" międzynarodowej linii Warszawa-Saloniki do Aten

  13.X
  - Uchwała Komitetu d/s Uzbrojenia i Sprzętu o planie rozbudowy lotnictwa wojskowego do 1941 r. Przewidywany stan 78 eskadr (688 samolotów)

  XII
  - Wystawa polskiego przemysłu lotniczego na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu. Wystawiono m.in. PZL-23B Karaś.
  - Ukazuje się 1. numer miesięcznika modelarstwa lotniczego Ikar. Miesięcznik jest wydawany do maja 1937 r.

  1.XII
  - Katastrofa samolotu PLL "LOT" - Lockheed L-10A "Electra" w Grecji k. Aten. 1 śmiertelna ofiara.

  7.XII
  - Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie reorganizacji Technicznej Szkoły Podchorążych Lotnictwa i przeniesienie jej z Bydgoszczy do Warszawy.

  28.XII
  - Katastrofa samolotu PLL "LOT" - Lockheed L-10A "Electra" w k. Tomaszowa Mazowieckiego. 3 śmiertelnie ofiary.

  ORGANIZACJE I PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Centralne Warsztaty Lotnicze
 • Centralne Zakłady Lotnicze
 • Francopol
 • Spółka Akcyjna Francusko-Polskie Zakłady Samochodowe i Lotnicze
 • Wojskowa Centrala Badań Lotniczych
 • Zakłady Mechaniczne Plage & Laśkiewicz
 • JEDNOSTKI WOJSKOWE

 • I Awiacyjny Oddział Wojsk Polskich
 • I Eskadra Bojowa Lotnicza
 • II Eskadra Bojowa Lotnicza
 • III Eskadra Bojowa Lotnicza
 • Eskadra Lotnicza 4 Dywizji Strzelców
 • Eskadrylla Lotnicza
 • Lotnictwo przy 5 Dywizji Strzelców na Syberii
 • Oddział Lotniczy
 • Polski Oddział Awiacyjny (na Kubaniu)
 • Stacja Lotnicza
 • OSOBY

 • Abakanowicz Piotr
 • Arnd Zbigniew
 • Babiński Zbigniew
 • Bartel Ryszard
 • Bastyr Stefan
 • Beaurain Janusz de
 • Bobek-Zdaniewski August Alfred
 • Brumowski Godwin
 • Cywiński Stanisław
 • Domes Lambert Augustyn
 • Drzewiecki Stefan
 • Drzewiecki Jerzy
 • Fiala Benno
 • Garsztka Mieczysław Sylwester
 • Główczyński Czesław Marian
 • Grochowalski Tadeusz
 • Grzeszczyk Szczepan
 • Haber-Włyński Adam
 • Heyne Tadeusz
 • Jasiński Stanisław
 • Jesionowski Kazimierz
 • Karpiński Stanisław
 • Kocjan Antoni
 • Libański Edmund
 • Łossowski Hipolit
 • Macewicz Gustaw
 • Makijonek Donat
 • Mancewicz Antoni
 • Mańczak Józef
 • Nagórski Jan
 • Pawlikowski Stefan
 • Pawluć Stanisław
 • Perini Camillo
 • Peter Franciszek
 • Piotrowski Grzegorz
 • Pniewski Wiktor
 • Rayski Ludomił
 • Roland Eugeniusz
 • Rozmiarek Stanisław
 • Rudlicki Jerzy
 • Rumbowicz Witold
 • Scipio Del Campo Michał
 • Serednicki Aleksander
 • Skraba Bolesław
 • Słowik Karol
 • Stec Stefan
 • Szurlej Jan Bolesław
 • Tański Czesław
 • Teisseyre Jerzy Henryk
 • Toruń Władysław
 • Uszacki Antoni
 • Warchałowski Adolf
 • Witoszyński Czesław Maciej
 • Wojtyga Adam
 • Wroniecki Antoni
 • Zajączkowski Józef
 • Zalewski Władysław
 • Zbierański Czesław
 • Zych-Płodowski Zdzisław
 • KONSTRUKCJE LOTNICZE

 • Albatros D.III (Oef)
 • Anatra Anasal DS
 • Ansaldo A.1 Balilla
 • Ansaldo SVA.5
 • Ansaldo SVA.9
 • Ansaldo SVA.10
 • Bleriot SPAD S.61C1
 • Breguet XIVA2
 • Breguet XIVA2GR
 • Breguet XIVB2
 • Breguet XIVB2 bis
 • Breguet XIVS
 • Breguet XIVTbis
 • Breguet XIX B2
 • Breguet XIX GR
 • Bristol F.2B Fighter
 • Caudron G-IIIE2
 • CWL Słowik 18.01
 • D-1 Cykacz
 • de Havilland (Airco) DH.9
 • Farman F-XVI
 • Farman F-30
 • Farman F-68BN4 Goliath
 • Flying Machine Gregory Chmielińskiego
 • Fokker D.VII
 • Fokker F-VIIa/1m
 • Fokker F-VIIb/2m
 • Fokker F-VIIb/3m
 • Fokker F-VIIm3W
 • Fokker F-VIIm3W/hydro (projekt)
 • Hanriot H-28 (HD-14E2)
 • Hanriot H-28S (HD-14S)
 • Hansa-Brandenburg C.I
 • Junkers Ju 52/3mge
 • Lloyd C.V
 • Lublin R-VIIIa
 • Lublin R-VIII/hydro
 • Lublin R-IX
 • Lublin R-Xa
 • Lublin R-XI
 • Lublin R-XII
 • Lublin R-XIIIA
 • Lublin R-XIIIB
 • Lublin R-XIIIC
 • Lublin R-XIIIDr
 • Lublin R-XIIID
 • Lublin R-XIIIE
 • Lublin R-XIIIF
 • Lublin R-XIIIbis
 • Lublin R-XIIIG/ter
 • Lublin R-XIIIt
 • Lublin R-XIII sztabowy
 • Lublin R-XXIII
 • Lublin R-XIV
 • Lublin R-XV (projekt)
 • Lublin R-XIX/XIXa
 • LVG C.V
 • Morane Saulnier MS-30E1
 • Nieuport 17C1
 • Nieuport 21E1
 • Nieuport 23C1
 • Nieuport 80E2
 • Nieuport 81D2
 • Nieuport 83E1
 • Oeffag C.I s.51
 • Oeffag C.II s.52
 • Potez XVA2
 • Potez XXVA2
 • Potez XXVA2GR
 • Potez XXVB2
 • Potez XXVC2
 • Potez XXVM2
 • Potez XXVIIA2
 • PWS-26
 • Rudlicki R-VII Odwet
 • Sipowicz 1
 • Skraba ST-3
 • SL-1 Akar
 • SL-2 Czarny Kot
 • SL-3
 • Sołtycki
 • SPAD S.VII C1
 • SPAD S.XIII C1
 • SPAD-Herbemont XXC2
 • Stemal-III
 • Szweda samolot bezzałogowy
 • Voisin VB2(LA-S) vel Wualas
 • Zalewski - myśliwce
 • Zalewski Ornitopter
 • Zalewski WZ-VII
 • Zalewski WZ-VIII DeŻePe
 • Zalewski WZ-VIIIbis
 • Zalewski WZ-IX Pteranodon
 • Zalewski CWL WZ-X
 • Zalewski WZ-XI Kogutek I
 • Zalewski WZ-XII Kogutek II
 • Źródła:

  • Mała Encyklopedia Lotnictwa, wydanie przed 1939 r.
  • Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1995
  • Multimedialna Encyklopedia Lotnictwa Wojskowego, Bellona, Warszawa 1998
  • Ryszard BARTEL, Jan CHOJNACKI, Tadeusz KRÓLIKIEWICZ, Adam KUROWSKI "Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939", WMON, Warszawa 1978
  • Bartłomiej BELCARZ, "Donat Makijonek", Lotnictwo z Szachownicą 26/2008
  • Jerzy BUTKIEWICZ, "Grochowalski", Lotnictwo z Szachownicą 21/2007
  • Jerzy BUTKIEWICZ, "Pułkownik Witold Pniewski", Lotnictwo z Szachownicą 34/2009
  • Jerzy BUTKIEWICZ, "Generał de Beaurain", Lotnictwo z Szachownicą 42/2011
  • Adam JOŃCA, "Barwa w lotnictwie polskim", tom II, WKiŁ Warszawa 1985
  • Adam JOŃCA, "Barwa w lotnictwie polskim", tom III, WKiŁ Warszawa 1985
  • Andrzej GLASS "Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939", WKiŁ, Warszawa 1977
  • Andrzej GLASS, "Polskie konstrukcje lotnicze, tom I", wyd. Stratus 2004
  • Andrzej GLASS, "Polskie konstrukcje lotnicze, tom III", wyd. Stratus 2008
  • Andrzej GLASS "Polskie skrzydła", Interpress, Warszawa 1984
  • Andrzej GLASS, Krzysztof CIEŚLAK "Barwa w lotnictwie polskim", tom I, WKiŁ Warszawa 1985
  • Andrzej GLASS, Wiesław BĄCZKOWSKI "Barwa w lotnictwie polskim. Samoloty słynnych przelotów 1925-32", WKiŁ Warszawa 1990
  • Andrzej GLASS, Krzysztof Cieœlak, Wojciech Gawrych, Adam Skupniewski, "Samoloty bombowe września 1939", wyd Sigma NOT, Warszawa 1991
  • Andrzej GLASS, Leszek DULĘBA, "Samoloty RWD", WKił, Warszawa 1983
  • Andrzej OLEJKO "Wojennym tropem Effendiego", Lotnictwo 11/2022
  • Robert KULCZYŃSKI, "I Eskadra Wielkopolska", Lotnictwo z Szachownicą 52/2014
  • Grzegorz ŁYŚ "Generał pod ostrzałem", Samoloty i ludzie ... nr.14, Rzeczypospolita 19.01.2014
  • Hubert MORDAWSKI "Polskie lotnictwo wojskowe 1920-1939", Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, 2011
  • Andrzej MORGAŁA, "Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924", Bellona Lampart, Warszawa 1997
  • Andrzej MORGAŁA, "Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939", Bellona Lampart, Warszawa 2003
  • Andrzej MORGAŁA, "Polskie samoloty wojskowe 1939-45", WMON, Warszawa 1976
  • Andzej MORGAŁA, Biblioteczka Skrzydlatej Polski nr 4 "Samoloty myśliwskie w lotnictwie polskim", WKiŁ, Warszawa 1979
  • Andrzej MORGAŁA, Biblioteczka Skrzydlatej Polski nr 12 "Samoloty bombowe i szturmowe w lotnictwie polskim", WKiŁ, Warszawa 1981
  • Andzej MORGAŁA, Biblioteczka Skrzydlatej Polski nr 27 "Samoloty w polskim lotnictwie morskim", WKiŁ, Warszawa 1985
  • Bartłomiej BELCARZ, "TBiU nr 143 Samolot szkolno-akrobacyjny PWS-26", WMON, Warszawa 1990
  • Benedykt KEMPSKI, "TBiU nr 142 Samolot transportowy Junkers Ju 52/3m", WMON, Warszawa 1991
  • Enzo ANGELUCCI, "The Rand McNally Encyclopedia of Military Aircraft", 1990
  • Grzegorz ŚLIŻEWSKI, "Stracone złudzenia", Panda, Koszalin 2000
  • Jerzy B. CYNK, "Wrzesień 1939 - Siły lotnicze Polski i Niemiec", WKiŁ, Warszawa 1989
  • Jerzy R. KONIECZNY "Kronika lotnictwa polskiego 1241-1945", WKiŁ , Warszawa 1984
  • Jerzy R. KONIECZNY, Tadeusz MALINOWSKI "Mała encyklopedia lotników polskich", tom I, WKiŁ 1983
  • Jerzy R. KONIECZNY, Tadeusz MALINOWSKI "Mała encyklopedia lotników polskich", tom II, WKiŁ 1988
  • Jerzy PAWLAK "Polskie eskadry w latach 1918-1939", WKiŁ , Warszawa 1989
  • Jerzy PAWLAK, "Polskie eskadry w wojnie obronnej - wrzesień 1939", WKiŁ, Warszawa 1991
  • Krzysztof A. TARKOWSKI "Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920", WKiŁ, Warszawa 1991
  • Krzysztof CHOŁONIEWSKI, Wiesław BĄCZKOWSKI "Barwa w lotnictwie polskim", tom VI, WKiŁ, Warszawa 1987
  • Krzysztof CHOŁONIEWSKI, Wiesław BĄCZKOWSKI "Barwa w lotnictwie polskim", tom VII, WKiŁ, Warszawa 1987
  • Krzysztof CHOŁONIEWSKI, Wiesław BĄCZKOWSKI "Barwa w lotnictwie polskim", tom IX, WKiŁ, Warszawa 1987
  • Krzysztof JANOWICZ, "Wiarus" cz. 1 i 2, Aeroplan nr 3/2013 i 4/2013
  • Krzysztof A. TARKOWSKI "Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920", WKiŁ, Warszawa 1991
  • Krzysztof WAGNER, Materiały niepublikowane
  • Mariusz Wojciech MAJEWSKI, "Przemysł lotniczy w Lublinie 1919-1939", ZP Grupa, Warszawa 2009
  • Mariusz Wojciech MAJEWSKI, "Samoloty i Zakłady Lotnicze II Rzeczypospolitej", ZP Poligrafia, Warszawa 2006
  • Mieczysław MIKULSKI, Andrzej GLASS, "Polski transport lotniczy 1918-1978"
  • Mariusz NIESTRAWSKI, "Lotnictwo Wojska Polskiego w pierwszym roku wojny polsko-bolszewickiej", Lotnictwo AI nr 11/2017
  • Praca zbiorowa, "Ku Czci Poległych Lotników", Warszawa 1933
  • Praca zbiorowa, "Polskie lotnictwo wojskowe 1945-2010", Bellona Warszawa 2011
  • Ryszard PAWLAK, "Polskie lotnictwo wojskowe w Rosji 1917-1919", Pilot wojenny 3/2000
  • Stanisław P. PRAUSS, "Z Zakopanego do Stag Lane", Ossolineum, Wrocław 1996
  • Tadeusz CHWAŁCZYK, Andrzej GLASS, Biblioteczka Skrzydlatej Polski "Samoloty PWS", WKiŁ, Warszawa 1990
  • Ryszard JĘDRUSIK "Pierwsze okręty podwodne Rosji", Technika Wojskowe Historia numer specjalny 04/2013
  • Tadeusz KRÓLIKIEWICZ, "Polski samolot i barwa", WMON, Warszawa 1990
  • Tadeusz KRZĄSTEK, "Tragiczne losy lotników polskich", Lotnictwo AI 10/1992
  • Tadeusz MALINOWSKI, "Poczet lotników polskich", Entuzjasta lotnictwa 1/1995
  • Tadeusz MALINOWSKI, "Brumowski", Lotnictwo AI nr 14/1994
  • Tadeusz MALINOWSKI ,"Kocjan", Lotnictwo AI nr 15/1994
  • Tadeusz MALINOWSKI, "Lotnicy świata", WKiŁ, Warszawa 1985
  • Tomasz GOWOREK "Pierwsze samoloty myśliwskie lotnictwa polskiego", SIGMA NOT, Warszawa 1991
  • Tomasz GOWOREK, "Samoloty myśliwskie pierwszej wojny światowej", WKiŁ, Warszawa 1988
  • Tomasz J. KOPAŃSKI "Samoloty brytyjskie w lotnictwie polskim 1918-1930", Dom Wydawniczy Bellona, 2001
  • Tomasz J. KOWALSKI "TBiU nr 197 Samolot Breguet 14", Bellona, Warszawa 2002
  • Tomasz J.KOWALSKI, "TBiU nr 44 Samolot Breguet XIX", WMON, Warszawa, 1977
  • Tomasz J. KOWALSKI, Biblioteczka Skrzydlatej Polski nr 9 "Godło i barwa w lotnictwie polskim 1918-1939", WKiŁ, Warszawa 1981
  • Tomasz Murawski, "Ojciec polskiego szybownictwa", Skrzydlata Polska 09/2012
  • Ryszard PAWLAK, "Polskie lotnictwo wojskowe w Rosji 1917-1919", Pilot wojenny 3/2000
  • Vaclav NEMECEK, Jaroslav VELC, "Samoloty", wyd.Sport i Turystyka, Warszawa 1988
  • Wacław KRÓL, "Zarys działań polskiego lotnictwa we Francji 1940", WKiŁ, Warszawa 1988
  • Wiesław BĄCZKOWSKI "TBiU nr 114 Samolot myśliwski SPAD VII-XIII", WMON, Warszawa 1987
  • Wiesław SCHIER "Wielkie pionierskie przeloty lotnicze: samoloty w historii i miniaturze", WKiŁ, Warszawa 1982
  • Waldemar SALACH "Warszawa - Tokio - Warszawa", Model Hobby nr 08/2001
  • Wojciech SANKOWSKI, Krzysztof SIKORA "Anatra z centaurem", Mini Replika nr 2/98
  • Wojciech SANKOWSKI, "Caudron G-IIIE2", Mini Replika nr 6/2000
  • Wacław SUBOTKIN "Z kart historii polskiego lotnictwa", KAW, Szczecin 1985
  • Wycinki archiwalne, Żołnierz Polski
  • Zbiory własne autora, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków 2000
  • Zbiory rodzinne p. M.Łuczaka