Historia Lotnictwa Polskiego
 
     
   
     
 
 

Okres prekursorski

 • Strona główna \ Prekursorzy
 • KALENDARIUM

  1241

  - Wojsko polskie spotkało się po raz pierwszy z latawcami podczas bitwy pod Legnicą.

  1380

  - W klasztorze w Legnicy mnich Seweryn dokonywał prób "ruchomej rury za pomocą prochu".

  1569

  - Ukazał się w polskiej literaturze pierwszy opis budowy rakiety w książce Marcina Bielskiego pt. "Sprawa rycerska według postępku i zachowania starego obyczaju rzymskiego".

  XVI/XVII w.

  - Walenty Zebisz (Sebisch) z Raduszkowic na Śląsku (1577-1657), architekt, wynalazca, astronom i pirotechnik, zajmuje się budową rakiet i ich zastosowaniem.

  1647-1648

  - spolszczony Włoch Tito Livio Boratyni przedstawił królowi polskiemu Władysławowi IV traktat pt.: "Latanie nie jest niemożliwe, tak jak to dotychczas sądzono". Buduje model statku powietrznego (latającego smoka) o długości około 1,5 metra, który podobno wzniósł się w powietrze.

  1784

  12.II
  - Stanisław Okraszewski, nadworny chemik króla Stanisława Augusta, wypuszcza z Zamku Królewskiego w Warszawie swój pierwszy balon na uwięzi napełniony wodorem o średnicy ok. 90 cm.

  24.II
  - Bach, Giedelski i Korn wypuszczają z dziedzińca pałacu Branickich w Warszawie, w obecności króla Stanisława Augusta, własnej konstrukcji balon na ogrzane powietrze, który wzniósł się na wysokość ok. 300 metrów.

  1789

  10.V
  - Pierwszy wzlot na balonie w Warszawie Francuza Jean Pierre Blancharda. Leciał on 45 minut i wylądował za Wisłą w Białołęce.

  13.V
  - J.P. Blanchard demonstruje w Warszawie swój spadochron, na którym z balonu opuszcza z dość dużej wysokości psa.

  1790

  14.V
  - Pierwszy przelot balonowy Polaka: Jan Potocki wraz ze swym służącym Turkiem Abrahimem i białym pudlem odbywają w Warszawie z J.P. Blanchardem 45 - minutowy lot w koszu jego balonu.
  - Król Stanisław August Poniatowski wybija medal pamiątkowy na cześć lotu balonowego aeronauty francuskiego Blancharda.

  1818

  - Eksperymenty Józefa Bema nad rakietami w Arsenale Warszawskim.

  1859

  XI
  - Tadeusz Lowe Sobieski (amerykanin polskiego pochodzenia, organizator i dowódca pierwszego w USA oddziału balonowego) buduje balon napełniany wodorem.

  1882

  - Stefan Drzewiecki zostaje w Petersburgu wybrany zastępcą przewodniczącego VII Oddziału (Żeglugi Powietrznej) Wszechrosyjskiego Cesarskiego Towarzystwa Technicznego.

  1883

  - Konstanty Ciołkowski w pracy "Swobodna przestrzeń" rozważa możliwość zastosowania rakiety w przestrzeni bezpowietrznej i zupełnie wolnej od siły przyciągania.

  1884

  25.VIII
  - We Lwowie powstaje Aeronautyczne Towarzystwo Akcyjne dla Przedsiębiorstw Powietrznej Żeglugi, które wydaje w językach polskim i niemieckim pierwszy numer własnego organu prasowego "Aeronauta" - pierwszego w Polsce pisma lotniczego.

  1891

  8.IX
  - Pierwszy skok Stanisława Drewnickiego ze spadochronem z balonu na ogrzane powietrze na Polu Mokotowskim.

  1892

  - Stefan Drzewiecki ogłasza w swych pracach teorię obliczania śmigła.
  - Krakowski mechanik Mondrzykowski buduje na zlecenie Adama Ostoji-Ostaszewskiego model pionowzlotu Stibor 1, który wznosi się na wysokość 100 metrów i lata nad podmiejskimi domami Krakowa.

  1894-1897

  - Eksperymenty skoków i wzlotów Czesława Tańskiego ze zbudowanym przez siebie i modyfikowanym szybowcem Lotnia w Wygodzie koło Janowa Podlaskiego.

  1894

  - opracowanie przez Konstantego Ciołkowskiego samolotu jednopłatowego który zrealizowano 15 lat później.

  1897

  - opracowanie i budowa pierwszego tunelu aerodynamicznego w Rosji, którego zaprojektował i zbudował Konstanty Ciołkowski.

  1898

  - Władysław Umiński zakłada w Warszawie pierwsze "kółko lotnicze".

  1902

  - Wystawa Wynalazków Polskich we Lwowie, na której w dziale Ulepszenia ruchu statków na wodzie i w powietrzu eksponowano kilkanaście opisów projektów i modeli z aeronautyki.

  1903

  - Konstanty Ciołkowski ogłasza teorię lotu rakiety z uwzględnieniem zmiany masy.

  1907-1909

  - Czesław Tański projektuje i buduje w Warszawie śmigłowiec.

  1909

  12.II - Na zebraniu ogólnym Stowarzyszenia Techników w Warszawie powołano Koło Lotników (Awiatorów) z prezesem Piotrem Strzeszewskim na czele (działało do 22.10.1910).

  6.XI - Pierwsze posiedzenie nowo utworzonego we Lwowie Związku Awiatycznego Słuchaczów Politechniki.

  XII
  - W Łodzi powstaje pierwsza w Polsce modelarnia lotnicza zorganizowana przez Wojciecha Woynę.
  - Stefan Drzewiecki opatentowuje we Francji samolot samostateczny w układzie kaczki ("Canard").

  1909-1912

  - Czesław Tański buduje w Warszawie samolot własnego pomysłu Tański Łątka.

  1910

  - Adam Haber-Włyński uzyskuje Dyplom Pilota Aeroklubu Francuskiego.

  10.I
  - Posiedzenie Zarządu Galicyjskiego Towarzystwa Lotniczego Awiata.

  29.V
  - Przelot pierwszego balonu Towarzystwa Awiata ze Lwowa (140 km, 2 godz. 8 min.).

  5-17.VI
  - Międzynarodowy Mityng Lotniczy w Budapeszcie z udziałem Adolfa Warchałowskiego, startującego oficjalnie jako reprezentant Polski.

  19.VI
  - we Lwowie założono Towarzystwo Akcyjne Budowy Aeroplanów.

  VII
  - Scipio del Campo uzyskuje Dyplom Pilota Aeroklubu Francuskiego nr 210.

  3.VII
  - Dni Awiacyjne w Warszawie na Polu Mokotowskim.
  - Pierwsze Warszawskie Zawody Samolotowe z udziałem pilotów polskich i zagranicznych.

  VI
  - Powstaje Warszawskie Towarzystwo Lotnicze Awiata.
  - Pierwsze loty na polach siekierkowskich pierwszego zbudowanego na ziemiach polskich samolotu Kozłowski.

  1.VII
  - Bronisław Matyjewicz-Maciejewicz otrzymuje w Aeroklubie Francji jako pierwszy Polak, Dyplom Pilota nr 152.

  29.VIII
  - Grzegorz Piotrowski kończy szkołę pilotażu Bleriota w Paryżu we Francji i otrzymuje w Aeroklubie Francji, jako drugi Polak, Dyplom Pilota nr 195.

  IX/X
  - I Wystawa Awiatyczna we Lwowie oraz V Zjazd Techników Polskich, który powziął rezolucję - polecając technikom polskim, by starali się o żywe zainteresowanie ogółu dla spraw lotnictwa.

  XII
  - Zygmunt Dekler zakłada w Warszawie przy ulicy Jasnej poradnię Aero-Office, z działem naukowym, modelarskim i propagandowym.
  - Jerzy Rudlicki pokazuje swój szybowiec na Wystawie Przemysłowej i Handlowej w Odessie, otrzymując na niej nagrodę oraz dyplom uznania Odesskiego Oddziału Cesarskiego Rosyjskiego Stowarzyszenia Technicznego.

  1911

  - Edmund Libański buduje swój samolot Jaskółka.

  V
  - Pierwsze (niestety nieudane) obloty samolotu Zbierański i Cywiński skonstruowanego przez Czesława Zbierańskiego i Stanisława Cywińskiego.

  1.V
  - Pierwszy Polak, Bronisław Matyjewicz-Maciejewicz, ginie śmiercią lotnika w Sewastopolu.

  VII
  - W Warszawie ukazuje się pod redakcją Zygmunta Deklera miesięcznik "Lotnik i Automobilista", pierwsze polskie czasopismo lotniczo-samochodowe.

  13.VIII
  - Michał Scipio del Campo wykonuje na samolocie Etrich, jako pierwszy polski pilot, 18-minutowy przelot nad Warszawą (Mokotów - Nowy Świat - Wisła - Plac Teatralny - ulice Leszno i Marszałkowska - Pole Mokotowskie) na wysokości 400-500 metrów.

  25.IX
  - Druga (tym razem udana) próba oblotu samolotu Zbierański i Cywiński , którego pilotował Scipio del Campo.

  30.X
  - Wystawa Lotnicza w Łodzi.
  - Pierwsi Polacy - Kazimierz Ziembiński, Michał Król i Witold Jarkowski - kończą Wyższą Szkołę Lotnictwa (Ecole Superieure d'Aeronautique) w Paryżu i otrzymują Dyplomy Inżynierów Lotnictwa.
  - Polak Bolesław Bronisław Bronisławski wystawia zbudowany przez siebie samolot na III Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu.

  1912

  26.X - 11.XI
  - Pierwsza publiczna ekspozycja samolotu Stefana Drzewieckiego Canard na IV Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu.
  - Bracia Piotr i Gabriel Wróblewscy z Francji wystawiają swój samolot na IV Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu.

  1913

  16.II -2.III
  - II Wystawa Awiatyczna we Lwowie.

  28.III
  - W Warszawie ginie śmiercią lotnika pierwszy w kraju lotnik polski - Aleksander Perłowski.

  10.VI
  - Stefan Drzewiecki otrzymuje w Paryżu za zasługi dla lotnictwa tytuł Członka Honorowego Chambre Syndicale des Industries Aeronautiques.

  1914

  2.III - Bracia Gabriel i Piotr Wróblewscy giną śmiercią lotników w Lyonie w czasie lotu na samolocie własnej konstrukcji.

  ORGANIZACJE I PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Aeronautyczne Towarzystwo Akcyjne dla Przedsiębiorstw Powietrznej Żeglugi
 • Aero-Office
 • Galicyjskie Towarzystwo Lotnicze Awiata
 • Koło Awiatorów
 • Towarzystwo Akcyjne Budowy Aeroplanów
 • Warszawskie Towarzystwo Lotnicze Awiata
 • Związek Awiatyczny Słuchaczów Politechniki
 • OSOBY

 • Babiński Zbigniew
 • Bartel Ryszard
 • Bem Józef
 • Blanchard Jean Pierre
 • Boratyni Tito Livio
 • Cywiński Stanisław
 • Ciołkowski Konstanty E.
 • Drzewiecki Stefan
 • Haber-Włyński Adam
 • Heyne Tadeusz
 • Libański Edmund
 • Łossowski Hipolit
 • Macewicz Gustaw
 • Mańczak Józef
 • Matyjewicz-Maciejewicz Bronisław
 • Piotrowski Grzegorz
 • Rudlicki Jerzy
 • Rumbowicz Witold
 • Scipio Del Campo Michał
 • Szurlej Jan Bolesław
 • Tański Czesław
 • Warchałowski Adolf
 • Zalewski Władysław
 • Zbierański Czesław
 • KONSTRUKCJE LOTNICZE

 • Anonimowy pionowzlot
 • Aviatik Farman III
 • Babiński - szybowce nr 1 i 2
 • Bartel - szybowce nr 1 i 2
 • Barszczowski
 • Benni
 • Bleriot XI / Bleriot XI/2
 • Bohatyrew Kaczka-Nadzieja (Utka-Nadieżda)
 • Borucki I i Borucki II
 • Boratyni - Latający smok (model)
 • Bronisławski I i Bronisławski II
 • Brzeski Aquila
 • Czerwiński - szybowiec
 • de Beaurain i John
 • Drzewiecki Canard
 • Etrich-Rumpler Taube
 • Farman IV Awiata
 • Farman VII
 • Flegier
 • Głowiński
 • Gold
 • Gumieniuk
 • Latający rower W.Herziga
 • Joachmiczyk
 • Karski - szybowce
 • Kassa Ery I
 • Kozłowski
 • Libański Jaskółka
 • Lipkowski
 • LJaM
 • Monobiplan I (Biplan - monoplan)
 • Mroczkowski
 • P.i J. Gabriel - szybowce
 • Plage I
 • Plage-Court Torpedo I
 • Plage-Court Torpedo II
 • Rozum - Bechiny
 • Rudlicki - szybowce nr 1, 2, 3 i 5
 • Rudlicki - szybowce nr 7, 8 i 9
 • Rudlicki R-I
 • Saloni
 • Segno
 • Siegel - uskrzydlony rower
 • Sobański
 • Sokalski, Baszniak i Siemiuła - szybowiec
 • Stibor 1 i Stibor 2
 • Stoerl
 • Świeściak Polonia
 • Szybowiec uczniów gimn. im.Chrzanowskiego
 • Szybowiec uczniów z Piotrkowa
 • Tański Lotnia
 • Tański Łątka
 • Tański - śmigłowiec
 • T.i W. Florjańscy
 • T.i W. Florjańscy - szybowiec
 • Warchałowski I (Autobiplan Warchałowski I Vindobona II)
 • Warchałowski II / II bis
 • Warchałowski III
 • Warchałowski IV (Autobiplan Wojskowy I)
 • Warchałowski V (Vindobona Wyścigowy)
 • Warchałowski VI
 • Warchałowski VII / VII bis
 • Warchałowski VIII
 • Warchałowski IX
 • Warchałowski X
 • Warchałowski XI
 • Weber i Sochacki
 • Wiśniewski
 • Wróbel
 • Wróblewski II
 • Wróblewski Berthaud W
 • Zalewski WZ-I
 • Zalewski WZ-II
 • ZASP - szybowiec
 • Zbierański i Cywiński
 • Źródła:

  • Ryszard BARTEL, Jan CHOJNACKI, Tadeusz KRÓLIKIEWICZ, Adam KUROWSKI "Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939", WMON, Warszawa 1978
  • Jerzy BUTKIEWICZ, "Pionierzy awiacji", Lotnictwo z Szachownicą 50/2013
  • Andrzej GLASS, Krzysztof CIEŚLAK "Barwa w lotnictwie polskim", tom I, WKiŁ Warszawa 1985
  • Andrzej GLASS "Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939", WKiŁ, Warszawa 1977
  • Andrzej GLASS, "Polskie konstrukcje lotnicze, tom I", wyd. Stratus 2004
  • Andrzej GLASS, "Polskie konstrukcje lotnicze, tom III", wyd. Stratus 2008
  • Andrzej GLASS "Polskie skrzydła", Interpress, Warszawa 1984
  • Ryszard JĘDRUSIK "Pierwsze okręty podwodne Rosji", Technika Wojskowe Historia numer specjalny 04/2013
  • Andrzej MORGAŁA, "Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924", Bellona Lampart, Warszawa 1997
  • Bohdan ARCT, "Skrzydła nad Warszawą", Nasza Księgarnia, Warszawa 1965
  • Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1995
  • Jerzy R. KONIECZNY "Kronika lotnictwa polskiego 1241-1945", WKiŁ , Warszawa 1984
  • Jerzy R. KONIECZNY, Tadeusz MALINOWSKI "Mała encyklopedia lotników polskich", tom II, WKiŁ 1988
  • Jerzy PAWLAK "Polskie eskadry w latach 1918-1939", WKiŁ , Warszawa 1989
  • Karolina TARGOSZ, "Latający smok Tita Livia Burattiniego", Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 20/2, 1975
  • Krzysztof CHOŁONIEWSKI, Wiesław BĄCZKOWSKI "Barwa w lotnictwie polskim", tom IX, WKiŁ, Warszawa 1987
  • Mariusz Wojciech MAJEWSKI, "Samoloty i Zakłady Lotnicze II Rzeczypospolitej", ZP Poligrafia, Warszawa 2006
  • Praca zbiorowa, "Ku Czci Poległych Lotników", Warszawa 1933
  • Praca zbiorowa "Pierwsze skrzydła", Wydawnictwo MON, Warszawa 1972
  • Ryszard PAWLAK, "Polskie lotnictwo wojskowe w Rosji 1917-1919", Pilot wojenny 3/2000
  • Stanisław JANUSZEWSKI "Rodowód polskich skrzydeł", Wydawnictwo MON, Warszawa 1981
  • Stanisław P. PRAUSS, "Z Zakopanego do Stag Lane", Ossolineum, Wrocław 1996
  • Tadeusz CHWAŁCZYK, Andrzej GLASS, "Samoloty PWS", WKił, Warszawa 1990
  • Tadeusz KRÓLIKIEWICZ "Polski samolot i barwa", Wydawnictwo MON, Warszawa 1990
  • Tadeusz MALINOWSKI, "Poczet lotników polskich", Entuzjasta lotnictwa 1/1995
  • Russian Aviation Museum
  • Wiesław SCHIER, "Pionierzy lotnictwa i ich maszyny", WKiŁ, Warszawa 1980
  • Praca zbiorowa, "Inżynierowie polscy w XIX i XX w." tom VII, Wydawnictwo Retro-Art, Warszawa, 2001
  • Zbiory własne autora, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków 2000