Historia Lotnictwa Polskiego
 
     
   
     
 
 

Prawa autorskie

 • Strona główna \ Prawa autorskie
 • Co prawda nie spotykam się z pytaniami nawiązującymi do praw własności, a zdecydowana większość zainteresowanych osób przesyła zapytania w kontekście użycia publikowanych na tej stronie tekstów i fotografii.

  Tym niemniej zdarzają się przypadki znalezienia przeze mnie, "nieomal kopii" moich tekstów na niektórych forach czy serwisach internetowych, bez podania choćby linku strony z której się skorzystało.

  Aby uniknąć powtarzania się w ew. niepotrzebnych dyskusjach o podpisywaniu się lub nie pod cudzą pracą, zdecydowałem się na spisanie kilku swoich uwag w tym temacie.

  Co robię pod tym kątem (w niniejszym serwisie):

  1. Na każdej podstronie serwisu zamieszczona jest w stopce data pierwszej publikacji i ostatniej modyfikacji tekstu.
    
  2. Pod każdym tekstem zamieszczam spis użytych materiałów źródłowych.
    
  3. Każde zdjęcie i rysunek nie będące moją własnością są opatrzone odniesieniem do materiału żródłowego z którego pochodziły.
    
  4. Publikowane teksty w przeważającej większości są syntezą informacji pochodzących z wymienionych materiałów źródłowych.
    
  5. Wyjątkiem od reguły z p.4 są spisy wydarzeń w kalendariach.

   Są to zubożone lakoniczne informacje pochodzące z książki : Jerzy R. KONIECZNY, "Kronika lotnictwa polskiego 1241-1945", WKiŁ , Warszawa 1984
    

  6. Zdjęcia będące w moim posiadaniu (lub mojego autorstwa) są opatrzone zazwyczaj opisem "Zbiory własne autora".
    
  7. Strona nie ma charakteru naukowo-badawczego i nie planuję zmiany charakteru zawartych w niej informacji.
    
  8. Nie warto na tej stronie doszukiwać się wyrażania poglądów.

   Zawiera ona informacje o lotnictwie z różnych okresów historii Państwa Polskiego i jego obywateli.

   Każdy z okresów staram się opisywać w miarę posiadanych źródeł w neutralny sposób.
    

  A jeśli chcesz wykorzystać zawartość strony ?
  1. Nie musisz mnie o tym zawiadamiać.
    
  2. Po opublikowaniu tekstu (nawet skopiowanego), lub użyciu go jako wzoru do dalszej aktualizacji - podaj informację o jego pochodzeniu (czyli podaj adres strony).

   Nie będę jednak ukrywał, że samodzielne opracowanie tekstu (tylko na podstawie źródeł) jest bardziej doceniane. :-)
    

  3. Przy użyciu zdjęć z podpisem "Zbiory własne autora" podaj informację "Ze zbiorów Pawła Piwońskiego".
    
  4. Przy użyciu zdjęć z innym podpisem niż "Zbiory własne autora", podaj informację o pochodzeniu którą zamieściłem tam ja.